Investering in circulaire oplossing voor sliboverschot

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Oost NL

Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg.

Investering in circulaire oplossing voor sliboverschot

Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot. Provincie Gelderland investeert via Topfonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager is, in het bedrijf om deze veelbelovende techniek sneller op de Nederlandse markt te brengen.

Slib is een groot probleem. Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Slib is een “modderige” substantie en bestaat vooral uit water dat vervuild is met o.a. organisch materiaal, bacteriën, fosfaat, nitraten, oliën en metalen. Nederland heeft een groot overschot aan slib, mede omdat er een tekort is aan verwerkingscapaciteit, als gevolg van strengere milieuregels die voor de verwerking van toepassing zijn.

Circulair: van slib naar grondstof

VSGM biedt met de zogenaamde MID MIX-technologie een kansrijk alternatief voor slibeindverwerking. Na verwerking van ontwaterd zuiveringsslib in de MID MIX-installatie resteert een fijn wit poeder, Neutral genaamd. Neutral is te gebruiken in een breed scala van toepassingen in de bouw en kan in bepaalde producten cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie bij de wegenbouw. 

Mobiele installatie

Met de installatie van VSGM kan de klant slib op locatie verwerken. Daardoor vermijdt de klant milieubelastend transport van vervuilde grond en slib, bespaart transportkosten en vermindert de klant het aantal verkeersbewegingen. En omdat slib niet verbrand wordt in ovens neemt de uitstoot van CO2 met deze innovatie af. De afgelopen jaren heeft VSGM in samenwerking met afvalbedrijven en waterschappen veel getest om aan te tonen dat MID MIX werkt. VSGM heeft in Nederland de exclusieve licentie om het gepatenteerde systeem te vermarkten.

Investering

Provincie Gelderland investeert via fondsmanager Oost NL vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland. Bart Lugard, investment manager Energy bij Oost NL legt uit waarom het Innovatie- en Energiefonds Gelderland in de onderneming investeert: “Bodemvervuiling is een actueel thema en slib is een groot probleem. VSGM heeft daar een unieke en circulaire oplossing voor die ook leidt tot een CO2- en stikstofreductie. Dat blijkt ook uit onderzoek in het veld en bij mogelijke klanten wat wij hebben gedaan. Oost NL investeert in ondernemers met innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, juist daar liggen economische kansen.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!