Jaarcongres Leren innoveren in het beroepsonderwijs

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KPC Groep

Hoe vinden beroepsonderwijs en bedrijfsleven nu en straks de verbinding? Het congres ‘Leren Innoveren!’ laat zien hoe het mbo ook in de toekomst leerlingen aflevert met een duurzaam arbeidsperspectief.

Jaarcongres Leren innoveren in het beroepsonderwijs

De wereld verandert snel. Als maatschappij zullen we vanuit sociaal-economisch oogpunt steeds ons antwoord klaar moeten hebben. Onderwijs speelt een cruciale rol bij het opleiden van de burgers, werknemers en ondernemers van morgen.

Onlangs verscheen een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)1 over de ‘lerende economie’ (2013). De raad pleit voor grote investeringen in ons onderwijs met als reden dat Nederlandse bedrijven steeds sneller, beter en meer moeten innoveren om internationaal mee te blijven doen. Vooral de ontwikkelingen in ICT gaan snel en blijven voorlopig nog wel snel gaan. Daarnaast wordt de concurrentie steeds groter omdat steeds meer landen zich ontwikkelen; denk bijvoorbeeld aan China en India. Het is voor westerse landen steeds minder vanzelfsprekend voorop te lopen. We zullen dus moeten blijven leren om bij te blijven.

Onderwijs als motor voor een lerende economie

De kenniseconomie en de noodzaak om een leven lang te leren is niet van voorbijgaande aard. Dit betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op het leervermogen van bedrijven en de mensen die daar werken. Deze gedachte is niet nieuw. Nieuw in het WRR-rapport is wel dat het onderwijs centraal wordt gesteld als de ‘motor’ onder de motorkap van onze lerende economie. Zonder krachtige motor zal onze economie niet in staat zijn de snelheid te maken die nodig is (bron: Whitepaper ‘Leren innoveren: hoe het onderwijs kan inspelen op de sociaal-economische uitdagingen van morgen’; KPC Groep 2014).

Jaarcongres leren innoveren

Innoveren, veranderen, aanpassen?! Op papier zijn het klinkende begrippen, maar: Hoe brengt u ze in praktijk? Hoe krijgt u uw team mee? Hoe creëert u draagvlak? Hoe zoekt u de verbinding met een voortdurend veranderende samenleving? Hoe kunnen bedrijven en scholen beter, sneller en meer leren innoveren, zonder verander-moe te raken? Sommige instellingen of opleidingen doen dit beter dan anderen. Hoe pakken zij dat aan? Betrek je het bedrijfsleven er meer bij? Zoek je contact met het onderwijs? Laat je studenten meer aan het roer? Of geef je leraren meer professionele ruimte om te leren en te ontwikkelen? Of moet je heldere afspraken maken met regionale ketenpartners? Of gaat het om de juiste combinatie van al deze dingen? Weten hoe u als mbo-instelling of onderneming deze uitdaging aan kunt? Op 15 mei organiseren SBO, het Innovatienetwerk en KPC Groep het jaarcongres Leren innoveren.

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!