Kan ik mijn medewerker houden aan de opzegtermijn?

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: http://www.vanschaykvof.nl/nieuws/386/Kan+ik+mijn+medewerker+houden+aan+de+opzegtermijn%3F+.html

Eén van mijn medewerkers komt met de mededeling dat hij ergens anders gaat werken. Hij geeft aan dat hij de maand februari nog werkt, maar per 1 maart vertrekt. Welke regels gelden rond de opzegtermijn?

Kan ik mijn medewerker houden aan de opzegtermijn?

Kan ik de werknemer aan de opzegtermijn houden?

Ja, dat kan. Hoewel de wettelijke opzegtermijn van de werknemer vaak korter is dan die van de werkgever. Ook kan de werkgever het dienstverband niet zomaar opzeggen (hij heeft daar de instemming van de werknemer of toestemming van het UWV voor nodig) terwijl de werknemer dat wel kan. Toch zal ook de werknemer zich moeten houden aan de opzegtermijn bij het opzeggen van het dienstverband.

Welke opzegtermijn geldt?

In de wet staan de opzegtermijnen. Deze termijnen gelden als er geen andere termijnen zijn overeengekomen. De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer. Hoe langer de werknemer in dienst is geweest, des te langer is de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen als hij het dienstverband wil beëindigen. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is, ongeacht de duur van het dienstverband, één maand. In de wet staat ook dat een arbeidsovereenkomst ‘tegen het einde van de maand’ moet gebeuren. In het voorbeeld zegt de werknemer in februari zijn dienstverband op. Hij moet één volle kalendermaand in acht nemen, zodat hij op z’n vroegst per 1 april 2018 zijn dienstverband kan opzeggen.

Wat kan ik doen als de werknemer eerder opzegt?

In de wet staat er een sanctie op het opzeggen van een dienstverband tegen eerdere datum dan is overeengekomen. Degene die te vroeg heeft opgezegd, moet aan de wederpartij schadevergoeding betalen. Een werkgever kan een werknemer niet dwingen om weer aan het werk te gaan totdat de geldende opzegtermijn is verstreken. In onderling overleg kan dit natuurlijk wel worden afgesproken.

Gefixeerde schadevergoeding

De schadevergoeding die de werkgever van de werknemer kan vorderen is een ‘gefixeerde schadevergoeding’. Om te voorkomen dat werkgevers of werknemers die recht hebben op schadevergoeding moeten bewijzen dat ze schade hebben en welk schadebedrag dat is, heeft de wetgever ervoor gekozen de schadevergoeding te fixeren. De vergoeding is gefixeerd op het bedrag aan loon dat betaald had moeten worden als wel de juiste opzegtermijn was gehanteerd. In het voorbeeld zegt de werknemer exact een maand te vroeg op. Dat betekent dus dat de werkgever één maandloon van de werknemer mag vorderen. Rechters hebben eerder bepaald dat het gaat om het brutobedrag aan loon dat een werknemer aan zijn werkgever moet betalen.

Hoe kan ik schadevergoeding vorderen?

Als een werkgever schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging wil vorderen, dan zal hij binnen twee weken een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter met het verzoek om toewijzing van deze schadevergoeding.

Meer informatie over SCHAYK V.O.F., VAN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!