'Kiemt versterkt en versnelt energietransitie en kringloopeconomie’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stichting Kiemt

Kennis uitwisselen en duurzame innovaties aanjagen met als doel een groeiende bedrijvigheid in Gelderland en Overijssel; dat is het doel van Stichting Kiemt.

'Kiemt versterkt en versnelt energietransitie en kringloopeconomie’

Foto: Caroline Kamerbeek voorzitter van het Kiemt-bestuur

“Grote bedrijven en kennisinstellingen die kleinere bedrijven helpen en andersom. Dat is nodig om vooruit te komen met de energietransitie en de kringloopeconomie”, zegt Caroline Kamerbeek. Met ingang van 1 december is zij voorzitter van het Kiemt-bestuur. Hiervoor was zij vice-voorzitter en verving zij tijdelijk voorzitter Guido Bakema. Kamerbeek is in het dagelijks leven vice-president Global Communications Energy bij DNV GL in Arnhem. Bij dit test-, certificeer- en technisch adviesbureau werken wereldwijd ruim 2.500 energie experts.

De enorme verscheidenheid aan bedrijven, onderwijsinstellingen en professionals die in Oost-Nederland actief is op het gebied van energietransitie en de bio-based en circulaire economie, blijft Caroline Kamerbeek verrassen. “Er werkt een grote, enthousiaste groep mensen met veel gedrevenheid en ondernemerschap aan het waarmaken van duurzame veranderingen. Er zit veel kennis en slagkracht. Fantastisch.”

Tijd voor bezinning en herijking

Kiemt bestaat ruim tien jaar. Tijd voor bezinning en herijking van de doelen van het netwerk. Vandaar dat het bestuur een externe organisatieadviseur heeft gevraagd de Kiemt-organisatie door te lichten. Duidelijk is geworden dat iedereen een rol ziet voor Kiemt in de huidige transitie naar een duurzame energievoorziening en een circulaire economie. Kiemt heeft een groot netwerk en een financieel gezonde organisatie waar met veel betrokkenheid wordt gewerkt. “De basis is gezond”, constateert Kamerbeek. “Er zijn ook verbeterpunten: de profilering van Kiemt kan en moet scherper. Om helder voor het voetlicht te krijgen wat Kiemt doet, willen we ons netwerk actiever maken en meer resultaatgericht gaan werken.”

Samenwerken

Door beter samen te werken en te laten zien wat er op het gebied van de energietransitie en de kringloopeconomie gebeurt, toont Oost-Nederland dat het de bakermat is van vele duurzame innovaties. “Kiemt kan daarbij het voortouw nemen”, meent Kamerbeek. “Dat gebeurt voor een deel al. Bijvoorbeeld door samen met VNO-NCW Midden via het platform CIRCLES bedrijven en kennisinstellingen aan elkaar te verbinden die bezig zijn met circulaire economie. Kiemt werkt ook nauw samen met het initiatief Hotspot Energy dat de regio Arnhem op de kaart moet zetten als innovatieve energie-hub. Op die weg willen we verder stappen zetten.”

“De energietransitie is volop aan de gang. Overal ter wereld zie je windturbines en zonne-energieparken verrijzen. Overheden zoeken naar circulaire oplossingen voor het verwerken van afval en werken hard aan het zuiveren van drinkwater. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel spelen pro-actief in op die ontwikkelingen en Kiemt biedt daarbij volop ondersteuning.”

Over Kiemt

Stichting Kiemt is hét innovatienetwerk voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief in energietechnologie en circulaire economie in Gelderland en Overijssel. Met het creëren van new business als doel. Kiemt inspireert en verbindt. Innovatieve ondernemers worden in contact gebracht met deskundigen, onderzoekers en investeerders. Zo opent het netwerk zich voor ondernemers op zoek naar kennis en financiering van hun activiteiten.

Meer informatie over KIEMT, STICHTING:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!