KPC Groep onderzoekt relatie ‘goed bestuur’ en onderwijsopbrengsten

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KPC Groep

Door KPC Groep heeft een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen “goed bestuur” en de onderwijsopbrengsten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

KPC Groep onderzoekt relatie ‘goed bestuur’ en onderwijsopbrengsten

Dit door middel van casestudies bij 15 scholen (14 besturen). Door de scholen te ordenen naar hoogpresterend en laagpresterend kon een vergelijking tussen twee categorieën (zwakkere scholen en sterkere scholen) gemaakt worden op de variabelen ‘bestuursinrichting’, ‘onderwijskwaliteit’, ‘kwaliteitszorg’ en ‘personeelsbeleid’.

Governance-structuur

Ook in andere sectoren met een publieke taak zijn ontwikkelingen gaande op het terrein van de governance-structuur. In de zorgsector is de afgelopen jaren een maatschappelijk debat gevoerd over de invulling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Door middel van literatuurstudie en interviews hebben de onderzoekers van de KPC Groep knelpunten en succesfactoren in kaart gebracht. Deze analyse werpt een interessant licht op de implementatie van een code Good Governance.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in de rapportage 'Besturen vergeleken'

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!