Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil tekort aan technisch personeel terugdringen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Gelderland

De regionale Gelderse economie gericht stimuleren en verstevigen. Dat is het doel van het nieuwe Gelderse samenwerkingsverband Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, dat onlangs van start is gegaan.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wil tekort aan technisch personeel terugdringen

Doel van het samenwerkingsverband is om het tekort aan technisch personeel taakgericht aan te pakken en tegelijkertijd ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap wordt gedragen door de samenwerkingspartners Provincie Gelderland, FME, Oost NL, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, RBPI, UNETO-VNI, CNV, Vakmensen, De Unie, VNO-NCW Midden, UWV, de ROC’s in Gelderland, Saxion en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Samenwerking regionaal uitrollen

‘De meeste partijen kenden elkaar al langer, maar dit biedt kansen om nog beter met elkaar te gaan samenwerken en die samenwerking ook regionaal verder te gaan uitrollen’, zegt projectleider Haske van Aken van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap. ‘Wij zijn meer dan een praatgroep en willen écht resultaten gaan neerzetten met elkaar.’

Vouchers voor opleiding

Leve(n)lang Gelders Vakmanschap richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Dit zijn onder meer 45-plussers zonder baan, jongeren zonder startkwalificatie en overige kwetsbare jongeren, statushouders en vrouwen. Daarnaast worden de activiteiten gericht gehouden voor werknemers die al werkzaam zijn in technische branches en behoefte hebben om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast worden ook ZZP’ers die actief zijn in de technische branches tot de doelgroep gerekend. Een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband is de inzet van vouchers voor de opleiding van werknemers, het begeleiden van werkzoekenden naar werk en zogenaamde ‘werk naar werk’ trajecten.

Voldoende mensen opleiden

De Provincie Gelderland investeert 1,8 miljoen euro in het samenwerkingsverband. ‘Enerzijds zien we dat er een groot tekort aan vakmensen in de techniek is en dat we alle zeilen moeten bijzetten om voldoende mensen op te leiden voor de toekomst. Daarom is het belangrijk om mensen die zich willen laten omscholen in beweging te krijgen. Dat lukt alleen als partijen met elkaar gaan samenwerken. Dit is dan ook een mooie eerste stap’, aldus Anthony van Vulpen van de Provincie Gelderland. Anne de Jonge van Bouwend Nederland is blij met de komst van het nieuwe samenwerkingsverband. ‘De bouw is één van de grootste werkgevers in deze regio. Voor de komende jaren komen we in Gelderland waarschijnlijk duizenden mensen tekort in de bouw. Daarom is het belangrijk om nu de krachten te bundelen en te proberen om meer mensen te interesseren voor een baan in de technische branche.’

Volop in beweging

Ook Hans Haring, secretaris van Leve(n)lang Gelders Vakmanschap, benadrukt het belang van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers. ‘We komen uit een recessie waarin veel werkgevers goede mensen noodgedwongen hebben moeten laten gaan. Daarnaast is de wereld om ons heen volop in beweging. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen, digitalisering en de klimaatverandering. Tegelijkertijd verandert ook het ondernemerschap. Als ondernemers niet voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen aankomen, heeft dat gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Soms worden projecten zelfs helemaal stilgelegd. Het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen hebben elkaar dus keihard nodig om deze problemen op te lossen’,

Geschreven door Gerben van de Broek

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!