Levering biogas aan FrieslandCampina in Borculo gestart

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: PPM Oost

FrieslandCampina gebruikt sinds 7 februari jl. biogas in zijn productielocatie in Borculo voor het opwekken van stoom voor de productie van melkpoeder en ingrediënten voor kindervoeding.

Levering biogas aan FrieslandCampina in Borculo gestart

De zuivelonderneming heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Groot Zevert Vergisting (GZV) uit het Gelderse Beltrum. De realisatie van de biovergister van GZV is mede mogelijk gemaakt door een investering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, onderdeel van Topfonds Gelderland, verstrekt door fondsmanager PPM Oost.

Verduurzamen van de keten

Jaarlijks gaat FrieslandCampina circa 8 miljoen m3 biogas van GZV afnemen. Hiermee wordt een CO2-reductie gerealiseerd van circa 8.000 ton per jaar. “Onze productielocatie in Borculo was al de eerste die in 2015 overschakelde op duurzame pyrolyse olie met een zeer geringe directe CO2-uitstoot. Nu zetten we een volgende stap door als eerste te investeren in stoomopwekking met biogas geproduceerd uit o.a. mest van onze leden–melkveehouders. Het biogas voeren we aan middels een 1-op-1 transportleiding vanaf GZV in Beltrum naar de productielocatie in Borculo. Het is een belangrijke stap voor het verduurzamen van de keten en het sluiten van kringlopen,” aldus Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina.

Biovergister

Groot Zevert Vergisting heeft sinds 2004 een biovergister in gebruik waarmee groene stroom uit regionale mest wordt geproduceerd. Eigenaar Joris Groot Zevert: “Mede door de financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland konden we onze biovergister verbouwen en uitbreiden, waardoor deze unieke samenwerking met FrieslandCampina mogelijk geworden is.” De mest is onder meer afkomstig van ledenmelkveehouders van FrieslandCampina uit de regio. De bij GZV verwerkte mest draagt er aan bij dat veehouders aan hun fosfaatverplichtingen/verwerkingsplicht kunnen voldoen.

Joulz (voorheen Stedin) is verantwoordelijk voor het transport van het biogas van GZV naar FrieslandCampina. Joulz heeft geïnvesteerd in deze pijpleiding en verzorgt langjarig de exploitatie.

Duurzame energie

De productie van biogas door biovergisting is naast wind en zonne-energie een manier om duurzame, groene energie te produceren. De productie van duurzame energie levert een bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. FrieslandCampina en Groot Zevert Vergisting dragen met deze stap bij aan het verduurzamen van de zuivelketen.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!