Martech Opleidingen zet eerste stap naar erkenning

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Martech Opleidingen

Martech Opleidingen heeft de afgelopen periode de aanvraag voor certificering van de opleidingen ‘Energie Productietechniek’ via het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) in gang gezet.

Martech Opleidingen zet eerste stap naar erkenning

In het NLQF worden alle erkende reguliere beroepsopleidingen van het Ministerie OC&W gewogen en ingeschaald. Het niveau dat aan een opleiding gekoppeld wordt is een soort keurmerk binnen Europees verband waaraan het niveau van opleidingen binnen de EU gedefinieerd is. Ook particuliere opleidingen kunnen op verzoek worden ingeschaald. Dit traject is voor de Martech opleidingen inmiddels in gang gezet. Het traject bestaat uit 2 stappen, namelijk:
1.    Beoordeling validiteit van de opleider.
2.    Inschaling van de opleiding(en).

De eerste stap, de validiteit, is met positief resultaat onlangs afgerond. Het gaat er hierbij om dat Martech voldoet aan gespecificeerde kwaliteitseisen van erkende gerenommeerde opleidingsorganisatie. Deze stap is door Martech Opleidingen inmiddels succesvol afgerond. Ook met het inschalingsvoorstel is de Zeeuwse opleider voor de afvalverwerkende industrie al ver gevorderd.

Examinering

Dat houdt in dat de opleiding de afgelopen periode geheel is gedefinieerd in een gedetailleerd kwalificatiedossier. Ook de examinering is geheel gestructureerd en beschreven. Er is een examencommissie gevormd die de taak heeft om de examinering volgens de eisen van het Ministerie OC&W te borgen. Tevens is de Stichting Examenkamer aangewezen als onafhankelijk operationeel toezichthouder, zoals bij het reguliere onderwijs vervult wordt door de onderwijsinspectie.

Over Martech

Martech is dé opleider als het gaat om afvalverbranding, stoomtechniek, dieselmotoren en koelsystemen. Waar het draait om het efficiënt opwekken en gebruiken van energie, is Martech specialist. Opleidingen worden indien nodig op maat gemaakt voor een bedrijf. De praktische bruikbaarheid van de cursussen staat daarbij centraal. Daarnaast geeft Martech ook advies, en levert het bedrijfshandboeken.

Meer informatie over MARTECH BEDRIJFSOPLEIDINGEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!