Mbo’ers zijn het kloppend hart in de zorg

  • Farma & Zorg
  • Bron: Graafschap College

Op vrijdag 9 maart 2018, voorafgaand aan de Week van Zorg en Welzijn, staat het vakmanschap van de mbo-verpleegkundigen en verzorgenden in de gezondheidszorg centraal op het symposium ‘MBO-vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’.

Mbo’ers zijn het kloppend hart in de zorg

Bestuurders, beslissers en beleidsmakers van onderwijs, werkveld en overheid gaan deze dag met elkaar in dialoog over de uitdagingen van de zorg: Wat zijn de consequenties van te verwachten tekorten in de zorg op werkdruk, overbelasting en het vakmanschap van de zorgverleners? Op het symposium staat de positionering en de toegevoegde waarde van de mbo-verpleegkundigen en verzorgenden centraal.

Vakmanschap waarborgen

Door gebrek aan personeel en geld komt het vakmanschap van de mbo-zorgverleners steeds meer onder druk te staan. Dit symposium richt zich op de toegevoegde waarde van het mbo-zorgpersoneel en wil komen tot afspraken om dit vakmanschap te waarborgen. Bestuurders, HR-professionals, beleidsmedewerkers uit de zorg, overheid, vakbonden en het mbo gaan hierover met elkaar in dialoog onder leiding van dagvoorzitter Tom van ’t Hek. Twee belanghebbende keynote sprekers zorgen voor inspiratie: Lucien Engelen, directeur Radboud UMC Center for Health (care) Innovation, schetst de veranderende rol van de techniek in de zorg. Worden onze zorgverleners straks vervangen door robots? En wat wordt de nieuwe rol van het onderwijs? Verder gaat Erik Smithuis, oprichter van ICM opleidingen en de ondernemerschap academy, in op het belang van goed werkgeverschap.  

Deelnemende ROC's

Het symposium wordt georganiseerd door 8 ROC’s (Graafschap College, ROC van Twente, Hoornbeeck College, Deltion College, ROC Menso Alting, Alfa College, Aventus en Landstede) in Noord- en Oost-Nederland en de overkoepelende Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. 

Praktische informatie

Het Symposium MBO-vakmanschap 'Het kloppend hart van de zorg' vindt plaatst op vrijdag 9 maart 2018 in Zutphen. Bezoekers zijn welkom vanaf 8.45 uur. Om 9.30 uur start het plenaire dialoog. Hierna volgt de workshopronde in de vorm van Werkateliers. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Symposium.

Meer informatie over Graafschap College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!