Meer circulaire sociale woningbouw in Zeeland dankzij nieuwe databank

  • Bouw

Een databank binnen het Projectplan Sociale Woningbouw, moet er in Zeeland voor gaan zorgen dat er een circulaire manier van bouwen komt. Grondstoffen en materialen uit slooppanden worden zoveel mogelijk hergebruikt, om de impact van woningbouw op het milieu te verkleinen.

Meer circulaire sociale woningbouw in Zeeland dankzij nieuwe databank

De circulaire databank is een initiatief van woningcorporaties RWS partner in wonen en R&B Wonen, vastgoedadviseur Marsaki en de N.V. Economische Impuls Zeeland. De corporaties en Marsaki hebben volop ervaring in energiezuinig en energieneutraal bouwen en zetten hun expertise op dat gebied in bij nieuwbouw-, herbouw- en renovatieprojecten.

Bouwafval

De bouw is naar schatting verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffengebruik, voor 40% van het totale energieverbruik en voor 30% van het waterverbruik. Daarnaast heeft 37% van de totale afvalstroom in ons land betrekking op bouw- en sloopafval en genereert deze sector zo’n 35% van de totale CO2-uitstoot. William Dircken, RWS: “De corporatiesector heeft hierin een groot aandeel met een bezit van bijna 2,4 miljoen woningen, dat is 30% van de totale woningvoorraad. Hier valt veel winst te behalen voor het milieu. Die verantwoordelijkheid willen we nemen.”

Circulaire databank

De databank geeft inzicht in gebruikte en te gebruiken grondstoffen en materialen door woningcorporaties. En levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de doelstelling van de overheid om in 2050 een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie te realiseren.

Circulaire exploitatie nieuwbouw

Het project bestaat uit meer dan een databank alleen. Er zijn drie deelprojecten, waaronder het project circulaire exploitatie nieuwbouw. RWS sloopt voor dit deelproject volgend jaar tien bestaande woningen in Wolphaartsdijk en maakt daarmee plaats voor zes nieuwe levensloopbestendige woningen. Deze zes nieuwe levensloopwoningen worden zoveel mogelijk volgens de circulaire principes gebouwd. Hiermee zet de corporatie een stap naar de landelijke doelstelling om volledig circulair te bouwen in 2050, met een CO2 neutrale gebouwde omgeving. Lastig te demonteren of hergebruiken materialen worden in kaart gebracht op een zwarte lijst. Deze materialen mijdt RWS bij toekomstige ontwerpen van woningen. 

Circulair onderhoud

R&B Wonen heeft voor het tweede deelproject Circulair onderhoud, een complex aangedragen waarvoor groot onderhoud op de planning staat. Dit pilotproject verkent de toepassing van gebruikte materialen in combinatie met mogelijkheden van toepassing van biobased materialen. Het noodzakelijk onderhoud van dit complex wordt in beeld gebracht. Evenals de levensduur van de materialen en de mogelijkheid de levensduur te verlengen. Het gebruik van rest- en/of biobased materialen wordt onderzocht, waarna gekeken wordt naar het sociaal maatschappelijk draagvlak. Een en ander resulteert in een meerjarenonderhoudsbegroting voor circulair planmatig onderhoud dat kan worden afgezet tegen regulier planmatig onderhoud.

Materialenbank

De projectpartners stellen in het laatste deelproject een databank op waarin herbruikbare materialen worden geregistreerd. Daarvoor brengen de corporaties in kaart welke materialen en grondstoffen beschikbaar komen uit te slopen of renoveren woningen. In overleg met slopers en adviseurs ontstaat daaruit een lijst van materialen (denk aan kozijnen, sanitair, keukens, stenen etc.) van de benoemde complexen die opnieuw kunnen worden ingezet. Beide corporaties en Marsaki wisselen hierbij regelmatig kennis en ervaringen uit die ook weer in andere projecten worden toegepast.

NV Economische Impuls Zeeland

NV Economische Impuls Zeeland ondersteunt dit project onder andere in de zoektocht naar geschikte partijen voor de uitvoering van de deelprojecten en het halen van kennis uit en inbrengen van kennis in landelijke netwerken. Tevens heeft de ontwikkelingsmaatschappij veel mogelijkheden om de expertise in dit project breed in het Zeeuwse bedrijfsleven te verspreiden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Meer informatie over MARSAKI B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!