Meer schepen in Moerdijk, overslag zeevaart stijgt

De zeehaven van Moerdijk heeft een goed jaar achter de rug. Dat maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk onlangs bekend. De haven ontving opnieuw meer schepen en de overslag via zeevaart steeg waardoor de totale overslag uitkwam op ruim 18 miljoen ton.

Meer schepen in Moerdijk, overslag zeevaart stijgt

In 2018 zag de haven van Moerdijk de bedrijvigheid op het terrein verder toenemen wat tevens resulteerde in een toename van de werkgelegenheid. Naast meer schepen, nam ook het aantal goederentreinen toe met 7,5%. Deze groei is minder groot dan voorgaande jaren, doordat de huidige spoorcapaciteit dat niet toelaat. In 2019 werkt de haven daarom samen met ProRail aan de optimalisatie van het spoor om verdere groei mogelijk te maken. De positie van de haven als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is verder verstevigd, conform de ambitie in de Havenstrategie Moerdijk 2030. “Ik ben er uitermate trots op dat we zowel voor de haven van Rotterdam, met de West-Brabant-corridor, als voor de haven van Antwerpen als consolidatiehub mogen fungeren,” aldus Van den Oever.

Duurzaamheidsprestaties

Het Havenbedrijf zette in 2018 opnieuw in op het verduurzamen van de haven en dat leverde nationaal en internationaal erkenning op. Als eerste in Nederland mocht Moerdijk het certificaat BREEAM-NL Gebied in ontvangst nemen, een duurzaamheidscertificering voor bestaande gebieden. De internationale duurzaamheidscertificering PERS (Ports Environmental Review System) van Ecoports is voor de zesde maal aan Moerdijk toegekend. De relatie met de omgeving is het afgelopen jaar verder versterkt. Samen met diverse bedrijven organiseerde het havenbedrijf een drukbezochte open dag. In de vernieuwde Omgevingstafel spreken omwonenden, bedrijven en overheden meerdere malen per jaar over actuele ontwikkelingen.

Vol vertrouwen naar 2019

Van den Oever: “Niet alleen de cijfers laten zien dat we goed presteren, ook aan de belangstelling van de landelijke politiek, nieuwe bedrijven, andere havens en van onze omgeving merken we dat. Ik kijk daarom vol vertrouwen naar 2019. We verwachten een verdere groei in het shortsea-segment, zetten in op de optimalisatie van de spoorcapaciteit, de start van het Logistiek Park Moerdijk en een verdere intensivering van de samenwerking met onze stakeholders.”

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!