‘Met actieplan techniek kinderen én ouders bereiken’

  • Onderwijs & Training

Er is een nijpend gebrek aan mbo’ers in de techniek. Dat laat zich nu al voelen. Over een paar jaar, als veel techneuten vanwege hun pensioen uit de arbeidsmarkt stromen, kan de schreeuw om handige handen nog harder door gaan klinken.

‘Met actieplan techniek kinderen én ouders bereiken’

Foto: Jannemieke Wijgergangs, directeur ROC A12

Om dat te voorkomen heeft het kabinet honderd miljoen euro uitgetrokken om plannen die dit proces kunnen keren te ondersteunen. In de provincie Gelderland is de eerste stap gezet: op 23 mei jongstleden werd een intentieverklaring getekend voor samenwerking tussen het Gelders vmbo, mbo en het bedrijfsleven.

Lastig opleidingsvoorzieningen in stand te houden

Steeds minder leerlingen kiezen voor het technisch vmbo. “Dus stromen er ook minder door naar technische opleidingen in het mbo”, zegt Jannemieke Wijgergangs, algemeen directeur ROC A12. “Voor ons wordt het daardoor lastiger om opleidingsvoorzieningen in stand te houden als er te weinig leerlingen voor bepaalde profielen en keuzevakken zijn. En dat zou heel kwalijk zijn, want ons land heeft een enorme behoefte aan techneuten.”

Actieplan provincie Gelderland

In Gelderland leeft het nog meer dan elders. “Onze provincie staat er demografisch niet zo goed op. Steeds meer jonge mensen trekken weg, gaan naar het westen. Dus wordt de spoeling nog dunner.” Volgens Wijgergangs is in Gelderland een deltaplan nodig om dit structurele probleem aan te pakken. “Daarbij moeten overheid, onderwijs en ondernemers de handen ineen slaan. De provincie onderkent het probleem en heeft een actieplan opgesteld. Daarin wordt onder meer ingestoken op een betere afstemmings tussen vmbo en mbo. Daarnaast vraagt de provincie nadrukkelijk aan het onderwijs en het bedrijfsleven hoe ze kan faciliteren.”

Leerlingen én ouders interesseren voor techniek

Om leerlingen te motiveren voor een technische richting te kiezen, is het vooral belangrijk de ouders daarin mee te krijgen. “Ouders willen nog altijd liever dat hun kind opstroomt naar de havo dan dat het naar het mbo gaat. Het vmbo bokst nog altijd op tegen een hardnekkig vooroordeel: alsof je kind maatschappelijk niet succesvol zo kunnen zijn als het dat type onderwijs zou volgen. De techniek is niet populair, je zou er ook minder verdienen. Ook dat laatste klopt niet. We zullen juist de ouders moeten laten zien dat een baan in de techniek een enorm mooi toekomstperspectief biedt met tal van ontwikkelingen en uitdagingen.”

Vmbo leidend bij plan van aanpak

De intentieverklaring zal moeten leiden tot een concreet plan van aanpak. Wijgergangs: “In dat proces zijn onze collega’s van het CSV in Veenendaal en leerpark Presikhaaf in Arnhem leidend. Dat zijn vmbo-scholen. Zij krijgen als eerste de leerlingen van de basisschool binnen. Het gaat daarbij niet om investeringen op zich maar juist om het creatief nadenken over hoe ouders en hun kinderen geprikkeld kunnen worden om voor techniek te kiezen. Hoe het moet worden aangevlogen, daarover heb ik wel ideeën. Maar die wil ik eerst met het bedrijfsleven en mijn collega’s delen.” Het plan zal daarna worden voorgelegd aan het Rijk. Gaat het licht op groen, dan komt er geld vrij van die toegezegde honderd miljoen om het uit te voeren. Hoe dan ook: meer leerlingen interesseren voor techniek wordt een grote uitdaging. “Het ei van Columbus heeft nog niemand gevonden.”

Auteur: Kees Klijn

Meer informatie over ROC A12:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!