Met nieuw zonnepark zet SNB laatste stap naar energieneutrale verwerking van slib

  • Technologie

Op een braakliggend terrein van bijna 15.000 m2 heeft SNB (NV Slibverwerking Noord-Brabant) in Moerdijk een zonnepark met 7.672 zonnepanelen aangelegd, dat op 24 juli van dit jaar in gebruik is genomen. Met het benutten van deze vorm van alternatieve energie zet SNB de laatste stap naar het volledig energieneutraal verwerken van slib.

Met nieuw zonnepark zet SNB laatste stap naar energieneutrale verwerking van slib

SNB in Moerdijk is de grootste slibverbrander in Europa en telt vijf aandeelhouders. Dit zijn waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen en waterschap Scheldestromen. Luc Sijstermans, manager proces en milieu bij SNB: ‘Wij verwerken het zuiveringsslib van de rioolzuiveringsinstallaties van deze vijf waterschappen, maar ook van enkele waterschappen in Friesland en Utrecht.’

Energiezuinig

Bij SNB worden dagelijks zo’n 50 vrachtwagens met zuiveringsslib van een groot aantal rioolzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aangevoerd. Sijstermans ‘Het slib wordt bij ons verbrand, waarbij we ernaar streven om zoveel mogelijk energie te halen uit het zuiveringsslib. Tegelijkertijd proberen wij om de nog bruikbare aanwezige grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken.’ SNB doet er alles aan om de verwerking van het slib zo energiezuinig mogelijk te laten verlopen. ‘Milieubewust ondernemen is ons bestaansrecht’, benadrukt Luc Sijstermans. ‘In 2014 verbruikten wij nog 25 miljoen kWh per jaar om al het slib te kunnen verwerken. Door de ingebruikname van twee turbines in 2015 en 2016 wekken wij nu zo’n 90 tot 95 procent van onze eigen elektriciteitsbehoefte zelf op. De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen in het nieuwe zonnepark bedraagt naar schatting 2,2 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van circa 660 huishoudens. Hierdoor kunnen wij vanaf nu volledig in onze elektriciteitsbehoefte voorzien. De elektriciteit die wordt opgewekt maar die niet nodig is voor slibverwerking gaan wij terug leveren aan het net. Daardoor leveren wij een substantiële en structurele bijdrage aan de circulaire economie’

Plant-for-the-planet

Met de aanleg van het zonnepark is een investering van 1,8 miljoen euro gemoeid. Die investering is naar verwachting binnen tien jaar terugverdiend. Voor de aanleg van het zonnepark hebben enkele bomen op het SNB-terrein het veld moeten ruimen. Sijstermans ‘Om dit ruimschoots te compenseren heeft SNB honderd bomen laten planten op een plantage van de wereldwijd opererende stichting Plant-for-the-Planet.’ Deze stichting streeft naar een energieneutrale samenleving in 2050 met het planten van bomen. Sinds de oprichting in 2007 heeft Plant-for-the-Planet ruim vijftien miljard bomen geplant. Naar schatting staan er 3.000 miljard bomen op de hele wereld en er is ruimte voor 4.000 miljard bomen. De stichting heeft daarom als doelstelling in totaal 1.000 miljard bomen extra te planten.’

Auteur:

Meer informatie over SNB, N.V. SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!