Minister De Jager bij bijeenkomst over arbeidsrelaties

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: BOEM

BOEM organiseert op 25 mei de jaarlijkse themabijeenkomst voor alle leven van VNO-NCW Midden

Het thema is het vertrouwensspel binnen de onderneming, het spel, de spelers en de spelregels.

U hebt een arbeidsrelatie met uw medewerkers. Maar is er ook een vertrouwensrelatie? Afspraken over doelstellingen en resultaten zijn cruciaal, de vraag is echter hoe deze afspraken zich verhouden tot het geven van vertrouwen en de daarbij horende vrijheid? Dit jaar zal het thema van de BOEM-bijeenkomst andere (noodzakelijke) inzichten over de aansturing/bedrijfsvoering (o.a. het nieuwe werken) laten zien. Waar ligt de zin? Waar ligt de relatie met de markt? Welke consequenties heeft dit voor de ondernemer (o.a. qua management/financieel/organisatorisch)? Is loslaten en meer vertrouwen geven een nieuwe managementstijl? En zo ja, hoe doe je dat dan? Is (dan) beloning in de vorm van bonussen nog van deze tijd?  

Jan Kees de Jager
Tijdens de bijeenkomst zullen twee topsprekers, onder leiding van voorzitter Andries Greiner, hun licht over deze thema's laten schijnen.  Eerst zal de minister van Financiën, Jan Kees de Jager, het woord voeren. Vanuit zijn ervaring als ondernemer en politicus geeft hij zijn mening over het vertrouwensspel in de onderneming. Hij zal met ons de lessen uit zijn jaren als ondernemer delen. Een uitstapje naar zijn huidige portefeuille ligt voor de hand.      

Aukje Nauta
Aansluitend zal mevrouw Aukje Nauta, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam een inleiding houden. Centraal staat dat arbeidsrelaties volop in beweging zijn. Tien procent van de beroepsbevolking is inmiddels zzp'er en werknemers zijn hun vaste baan niet zeker. Organisaties reorganiseren vrijwel continu, werknemers zijn divers en mondig en er is een waaier aan contractvormen ontstaan. De instituties en instrumenten van weleer (zoals vakbeweging, werkgeversorganisaties, cao en hrm) lijken de huidige dynamiek in arbeidsrelaties maar nauwelijks te kunnen bijbenen. En dat terwijl vooral op het gebied van inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn.  

Datum en Locatie
Datum: woensdag 25 mei 2011
Locatie: Hotel De Cantharel in Apeldoorn
Tijd: vanaf 15.30 uur (aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering)

Aanmelden
Leden kunnen zich via Ledennet rechtstreeks online aanmelden en het programma en de deelnemerslijst bekijken. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.  

De leden van de Beleidsgroep Onderneming, Ethiek en Maatschappij zien uit naar uw komst op woensdag 25 mei!

Contactpersoon
Greetje Lagerwaard, secretaris BOEM, 055 - 5222606.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!