N.V. Westerscheldetunnel lanceert nieuwe website

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: N.V. Westerscheldetunnel

De vernieuwde website van de N.V. Westerscheldetunnel staat online. Het uitgangspunt van de site is dat het voor de bezoeker in één oogopslag duidelijk moet zijn of het tracé van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel beschikbaar is.

N.V. Westerscheldetunnel lanceert nieuwe website

Verkeersinformatie is één van de belangrijkste redenen voor mensen om de website te bezoeken gevolgd door nieuws over de organisatie en de tunnels én informatie over de tarieven. Al deze aspecten komen op de vernieuwde homepage prominent aan bod. Bovendien sluit de nieuwe vorm aan op de vernieuwde huisstijl die de N.V. Westerscheldetunnel sinds de uitbreiding met de Sluiskiltunnel in 2015 hanteert.

Volledig tracé in kaartvorm

Op de nieuwe website is het volledige tracé inclusief beide tunnels in kaartvorm weergegeven. Het tracé is onderverdeeld in acht wegdelen en per wegdeel kan een status worden meegegeven. Aan de hand van het kleurgebruik kan de bezoeker op intuïtieve wijze zien wat de status is. Groen betekent beschikbaar zonder belemmeringen, oranje betekent beschikbaar met lichte hinder, zoals een snelheidsbeperking, en rood betekent dat er geen enkel verkeer mogelijk is over het betreffende wegdeel.

Voor wegdelen waarvoor dit van toepassing is, wordt ook direct de omleidingsroute aangegeven. De omleiding kan dan via Google Maps overgezet worden op de mobiele telefoon van de gebruiker en direct als navigatie gebruikt worden.

Communicatie namens N.V. Westerscheldetunnel

De website maakt deel uit van een scala aan middelen die de N.V. Westerscheldetunnel inzet in de communicatie over beschikbaarheid. Voor frequentere gebruikers is er bijvoorbeeld ook een app met pushnotificaties en zijn er SMS- en e-mailalerts. Dit brede scala aan middelen om weggebruikers te informeren is vrij uniek in Nederland

Betrouwbare informatievoorziening

De N.V. Westerscheldetunnel zet sinds enige jaren actief in op tijdige, consequente en betrouwbare informatievoorziening over stremmingen in de wetenschap dat de Westerscheldetunnel een vitale verbinding in Zeeland is zonder direct alternatief. En hoewel de Westerscheldetunnel ruim 98% van de tijd zonder belemmeringen beschikbaar is, vormen onverwachte stremmingen - bijvoorbeeld door voertuigen met pech - een onzekere factor in het reizen. De N.V. Westerscheldetunnel vindt het daarom van belang dat de ingezette middelen zo optimaal mogelijk werken om de klant adequaat te informeren over ongeplande afsluitingen.

Meer informatie over N.V. WESTERSCHELDETUNNEL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!