Nieuwbouw of renovatie? HEVO helpt bij afwegingskader onderwijshuisvesting

 • Bouw
 • Bron: HEVO

Nieuwbouw of renovatie? Voor veel schoolbesturen is dit een actueel vraagstuk. Een groot aantal schoolgebouwen staat op de nominatie om vervangen te worden. Maar hoe maak je de keuze tussen nieuwbouw of renovatie?

Nieuwbouw of renovatie? HEVO helpt bij afwegingskader onderwijshuisvesting

Het Afwegingskader Onderwijshuisvesting van HEVO maakt uw voorkeur snel in- en overzichtelijk.

Over het Afwegingskader Onderwijshuisvesting

Een groep huisvestingsspecialisten uit het onderwijs heeft de tool, op verzoek van de PO-Raad, in Bouwstenen-verband ontwikkeld. Het Afwegingskader Onderwijshuisvesting maakt de belangrijkste afwegingen, in uw specifieke situatie, voor renovatie of nieuwbouw inzichtelijk. Het is een eenvoudige tool voor scholen én gemeenten die als leidraad kan worden gebruikt bij het gesprek met bestuurders en tussen een schoolbestuur en gemeente. HEVO heeft het proces begeleid met behulp van haar expertise.

Snelle diagnose

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat geldt zeker bij de vervanging van een schoolgebouw. Elke gebruikersgroep heeft een eigen beeld van hoe een gebouw het onderwijsproces optimaal faciliteert en hedendaagse leermethoden optimaal ondersteunt. Het is niet eenvoudig om al die wensen, ideeën en expertise te kanaliseren en te overzien. Daarnaast spelen emoties vaak een grote rol in de keuze voor nieuwbouw of renovatie. Met het Afwegingskader Onderwijshuisvesting inventariseert u in een uur welke gegevens de gemene deler vormen voor alle stakeholders. Zo wordt duidelijk wat het gemeenschappelijk fundament is om de vervanging van een school aan te pakken: nieuwbouw of renovatie.

Praktische screening

Het Afwegingskader Onderwijshuisvesting is een praktische screening die inzicht geeft welke aspecten in een specifieke situatie extra belangrijk zijn. Met de tool inventariseert u objectief:

 • Ruimtelijke factoren
 • Locatiegrootte, ligging, bereikbaarheid, verkeerssituatie, toegankelijkheid en verzorgingsgebied
 • Huidige huisvesting
 • Constructie, kwaliteit, duurzaamheid en aanpassingsmogelijkheden aan onderwijsconcept
 • Belevingswaarde
 • Emotionele waarde van het gebouw, cultuurhistorische aspecten, architectonische waarde, waarde van inrichtingselementen en eventuele monumentale status.
 • Financiën 
 • Beschikbare middelen en mogelijkheden.
 • Bestuurlijke en juridische factoren
 • Duurzaamheid, (toekomstige) schaalgrootte, wet- en regelgeving, gemeentelijke verordeningen en medezeggenschap/inspraak.

Over HEVO

HEVO, gevestigd in het centrum van ’s-Hertogenbosch, is actief op de gebieden huisvestingsadvies en projectmanagement. Het bedrijf begeleidt organisaties in het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en zorg bij het inrichten van hun organisatie-specifieke inspirerende werkomgeving.

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!