Nieuwe bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley

Regio Foodvalley wil op een slimme, duurzame en gezonde manier de bereikbaarheid verbeteren. In de nieuwe ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022’ staat beschreven hoe dit wordt aangepakt. Hierbij speelt de regio in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit.

Nieuwe bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley

Het bestuur van Regio Foodvalley is op 19 oktober 2018 akkoord gegaan met de ‘Bereikbaarheidsagenda 2018-2022’. De komende tijd krijgen de gemeenteraden in de regio de mogelijkheid om te reageren voordat het stuk definitief wordt vastgesteld.

Randvoorwaarde voor economische groei

“Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio,” benadrukt wethouder Engbert Stroobosscher, regionaal portefeuillehouder Mobiliteit. “De bereikbaarheidsagenda stelt ons in staat om hier gezamenlijk nog beter aan bij te dragen. Naast de bekende knelpunten zoals knooppunt A1/A30 en de Rijnbrug, is in de agenda vooral aandacht voor het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit. Samen werken aan het netwerk van fietsroutes, het stimuleren van fietsgebruik onder werknemers en het verbeteren van openbaar vervoerverbindingen zijn hier voorbeelden van.”

Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley

Regio Foodvalley heeft haar ambities en opgaven voor de samenwerking op het gebied van mobiliteit opgenomen in een nieuwe ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022; slim, duurzaam en gezond’. De agenda is het resultaat van een intensief werkproces van de acht samenwerkende gemeenten.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!