Nieuwe ISO 9001:2015 certificering voor Boonstoppel Subsidie Advies

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Boonstoppel Subsidie Advies

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een externe, onafhankelijk auditor van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) heeft getoetst of Boonstoppel voldoet aan de internationale kwaliteitseisen.

Nieuwe ISO 9001:2015 certificering voor Boonstoppel Subsidie Advies

Hierbij kwamen zowel de intern als extern gerichte processen van de organisatie aan bod.

Kwaliteit als kernwaarde

De succesvolle certificering op basis van ISO 9001:2015 betekent dat Boonstoppel een kwalitatief goede dienstverlening levert, maar ook dat de organisatie continue streeft naar verbetering van haar dienstverlening door middel van een nauwkeurig opgezet managementsysteem. Dit systeem is ontwikkeld vanuit een contextuele analyse met speciale aandacht voor risicomanagement. Hierbij wordt rekening gehouden met alle stakeholders waarbij belangrijke kernwaarden van de organisatie als klantgerichtheid en betrokkenheid ingebed blijven in de dagelijkse dienstverlening en werkprocessen.

Het team van Boonstoppel Subsidie Advies is uiteraard trots dat het de certificering succesvol heeft doorlopen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!