Nominaties Juridische Hogeschool-afstudeerprijs 2018

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Op donderdagavond 31 mei 2018 wordt voor de zevende keer de Juridische Hogeschool-afstudeerprijs uitgereikt aan de maker van het beste afstudeerproduct van het voorafgaande jaar: 2017.

Nominaties Juridische Hogeschool-afstudeerprijs 2018

Een deskundige jury beoordeelt drie genomineerde producten en maakt op de alumniborrel de winnaar bekend. De hoofdprijs is €1000,-.

De genomineerden zijn:

•    Jeannot Coomans – Door de beslisboom kan ik het bos weer zien
Het ontslag op staande voet is een van de zwaarste instrumenten die een werkgever heeft om een werknemer te ontslaan. Als een werkgever zich niet houdt aan de wettelijke vereisten voor een ontslag op staande voet kan er een scala aan juridische risico’s volgen. Om een werkgever inzicht te geven in deze juridische risico’s heeft Jeannot voor VDT advocaten in Tilburg onderzocht of het mogelijk is om deze juridische risico’s te vatten in een digitale beslisboom. Hij heeft vervolgens daadwerkelijk een digitale beslisboom gemaakt waarmee VDT haar cliënten kan adviseren. De beslisboom kun je hier bekijken.


•    Marlène Joosten – Het muizengaatje
Door invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Naast een transitievergoeding kan een billijke vergoeding worden toegekend als er sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ of ‘nalaten’ van de werkgever. Wánneer is hier sprake van en wánneer bestaat er een grond voor toekenning van een billijke vergoeding aan de werknemer. En vervolgens: hoe hoog mag die billijke vergoeding dan zijn? Dat onderzocht Marlène voor Advocatenkantoor Pessers in Tilburg. Daarbij maakte ze twee overzichten waarmee het advocatenkantoor:
1. de slagingskans kan inschatten als een werknemer de rechter verzoekt om een billijke vergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
2. Inzicht krijgt op de vraag naar de factoren die rechters mee hebben laten wegen bij de hoogte van de billijke vergoeding.


•    Anne van Schijndel – Zorgen voor de dag van morgen
De gemeente Geldrop-Mierlo koopt zorg in het kader van de Jeugdwet en de Wmo in via de methodiek van het bestuurlijk aanbesteden. Anne onderzocht de rechtmatigheid van de inkoop van deze zorg onder de herziene Aanbestedingswet en gaf de gemeente hierop een helder advies en direct toepasbare aanbevelingen zoals het opstellen van een digitale sociale kaart.

De jury bestaat uit kantonrechter Kees Wallis (voorzitter), advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer en alumna Renée Heerkens en procesvertegenwoordiger bij de IND Loes Hanssen.


De uitreiking van de afstudeerprijs vindt plaats in Theater De Boemel in de Spoorzone 013, Tilburg.
Voor vragen of meer informatie, mail naar communicatie-jhs@fontys.nl

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!