ODG Accountants en Adviseurs begeleidt ondernemers bij maken van nieuwe plannen

  • Financieel & Juridisch

Iedere onderneming maakt verschillende fases door tijdens haar bestaan. Een bedrijf is immers continu in ontwikkeling en dat geldt ook voor de omgeving daar omheen. Juist daarom is het zo belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de huidige toestand van de onderneming, wat de behoeften zijn en hoe daarop kan worden ingespeeld.

ODG Accountants en Adviseurs begeleidt ondernemers bij maken van nieuwe plannen

Iedere dag nemen adviseurs van ODG Accountants en Adviseurs een dosis vakstudie met actuele uitspraken en wijzigingen door. Zo weten zij actuele informatie direct te koppelen aan bedrijven. Dankzij parate, actuele kennis spelen de adviseurs razendsnel in op nieuwe trends.

Samen sterk

Dit maakt het kantoor sterk in het adviseren en begeleiden van ondernemingen gedurende de verschillende fases die zij doorlopen. ODG helpt hen zich zo goed mogelijk te wapenen. Het werk houdt niet op bij werkzaamheden die zich toespitsen op het echte accountantswerk. Veel aandacht gaat naar bedrijfsvoering, fiscale mogelijkheden en juridische context. Indien nodig, worden er deskundigen uit het netwerk ingeschakeld. Een goed voorbeeld daarin is de samenwerking van de vestigingen in Barneveld en Lunteren met mr. Jaap Wolleswinkel van Wolleswinkel Advocaten, voor juridische ondersteuning.

Onderzoek naar de structuur van een onderneming

Daniël Landman, assistent accountant: “We helpen ondernemers met het beantwoorden van de vraag of de huidige structuur van de onderneming nog wel optimaal is, wat vooral in tijden van economische vooruitgang en veranderende wetgeving van groot belang is. Zijn de risico’s nog wel goed afgedekt? Hoe zit het met de aansprakelijkheid, of het fiscale aspect? En wat zijn de consequenties wanneer de onderneming wordt verkocht of overgenomen?”

Belastingplan 2019

Met herstructurering vanuit fiscaal oogpunt krijgt het kantoor vaak te maken. Landman: “Zo geeft het Belastingplan 2019 aanleiding om in een vroeg stadium gesprekken hierover te voeren. Vanuit fiscaal oogpunt kan herstructureren en het onderbrengen van de IB onderneming in een BV al eerder voordelig zijn. Fiscale voordelen voor de zelfstandigen worden in het Belastingplan immers beperkt.”

Overstappen naar een B.V.

Ook de verlaging van het VPB-tarief gaat daar een rol bij spelen. “Met deze kennis in het achterhoofd leggen we ondernemers eerder de mogelijkheid voor de onderneming te herstructureren. Op dit moment krijgen we al meer vragen binnen voor adviesgesprekken omtrent de overstap naar een B.V.. De economische groei van de laatste jaren en de beoogde veranderingen in fiscale wetgeving hebben daar alles mee te maken.”

Aansprakelijkheid

Er zijn nog meer redenen om de overstap naar een B.V. te maken. Vanuit het oog op aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Bij een eenmanszaak en een vennootschap onder firma is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Bij een B.V. wordt deze aansprakelijkheid opgevangen door de rechtspersoon. Nog steeds geldt dan aansprakelijkheid bij onbehoorlijk bestuur, maar dat is een relatief hoge drempel.

Zinvol is het ook om bepaalde delen van een onderneming in een aparte B.V. onder te brengen, weten Landman en zijn collega’s. “Opgebouwd vermogen zoals vastgoed wordt dan zo veel mogelijk buiten het bedrijfsrisico gehouden. Tevens kan ervoor worden gekozen om bedrijfsactiviteiten met een relatief hoog risico onder te brengen in een aparte vennootschap ter bescherming van de continuïteit van de onderneming.”

Redenen voor herstructurering

Een andere mogelijke reden voor herstructurering is het vereenvoudigen van een ondernemingsstructuur, bij een toekomstige verkoop of fusie. Dividendbeleid kan ook aanleiding zijn voor herstructurering. “Ondernemers dienen zich er wel van bewust te zijn dat na 2019 het tarief van 25 procent omhoog gaat bij het uitkeren van dividend.”

Landman vervolgt: “Bij een herstructurering houden we ondernemers alle fiscale consequenties voor. Overdrachtsbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting: het zijn stuk voor stuk factoren die een rol spelen. Om een weloverwogen keuze te maken, brengen we samen de noodzaak van een herstructurering in kaart en kijken we welke consequenties er zijn. Hiermee kan veel voordeel behaald worden.”

Persoonlijke begeleiding

In dit soort trajecten is een goede adviseur onmisbaar. De adviseurs van ODG Accountants en Adviseurs bieden persoonlijke begeleiding en leveren daarbij veel voordeel op, of behoeden ondernemers voor fiscale en juridische risico’s.

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over ONDERWEEGS & DE GROOT ACCOUNTANTS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!