Ondersteuning Doetinchemse studenten met financiële problemen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Graafschap College

Studenten met financiële problemen kunnen ondersteund worden in de bekostiging van hun schoolkosten. De regeling is gericht op studenten van het Graafschap College, woonachtig in de gemeente Doetinchem.

Ondersteuning Doetinchemse studenten met financiële problemen

Gemeente Doetinchem, het Gasthuisfonds, de Vromen-Gravelijn Stichting, het IJsselkring Kinderfonds en het Graafschap College zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan. Vertegenwoordigers van de organisaties hebben de regeling waarin deze financiële ondersteuning is vastgelegd, ondertekend. De regeling is bedoeld voor studenten van het Graafschap College, woonachtig in de gemeente Doetinchem, die vanwege aantoonbare financiële problemen niet in staat zijn om de noodzakelijke leermiddelen of schoolkosten te betalen.

Geld en leermiddelen

Een student die in dusdanige financiële problemen terechtkomt dat de voortgang van de opleiding in gevaar komt, kan via de studieloopbaanbegeleider en zorgdecaan worden doorverwezen naar de Sociale Raadslieden die sinds september 2015 zitting hebben op het Loopbaanplein. De Sociale Raadslieden onderzoeken eerst of er andere oplossingen zijn voor de problemen van de student. Als dat niet het geval is, dienen zij samen met de student een aanvraag in voor ondersteuning. Een commissie, bestaande uit de manager Loopbaanplein en vertegenwoordigers van de betrokken fondsen, beoordeelt de aanvraag. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan wordt de financiële ondersteuning in natura verstrekt. De student ontvangt dus geen geld, maar kan leermiddelen zoals boeken, licenties of gereedschappen in bruikleen ontvangen. Ook kan het samenwerkingsverband een deel van het lesgeld betalen.

Proefperiode tot augustus 2017

De regeling is aangegaan voor een proefperiode tot 1 augustus 2017. Daarna zullen de betrokken partijen beslissen over voortzetting van de regeling. De regeling vormt samen met andere initiatieven, zoals het spreekuur van de Sociale Raadslieden en trainingen over omgaan met geld die het Loopbaanplein verzorgt voor studenten van het Graafschap College, een stevig pakket van preventie, hulp, ondersteuning en doorverwijzing bij vragen en problemen op financieel gebied.

Meer informatie over Graafschap College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!