Onderwijs en opleidingsbedrijven onder één dak zorgt voor optimale begeleiding studenten

  • Onderwijs & Training

Sinds 2015 geeft Curio met de opleidingsbedrijven BouwSchool Breda Opleidingen, Inframensen Zuid en Schildersvakopleiding Breda vorm aan het Bouw en Techniek Centrum Breda. De betrokken partijen op deze locatie hebben samen één doel: voldoende vakmensen voor de omgeving opleiden.

Onderwijs en opleidingsbedrijven onder één dak zorgt voor optimale begeleiding studenten

Aan het woord zijn Bart Vanlaerhoven, onderwijsmanager van de bouwopleidingen van Curio en Erik Colijn, directeur van BouwSchool Breda.

Verschillende belangen

Colijn: “We wilden de krachten bundelen en een win-win situatie creëren voor studenten en het bedrijfsleven. Het is niet eenvoudig om het onderwijs en het bedrijfsleven effectief onder één dak in te richten. Het is ons wel gelukt.”
Vanlaerhoven beaamt: “Als school hebben wij naast het opleiden tot een beroep ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om zelfbewuste burgers af te leveren aan de maatschappij. Dat is waar we elkaar vinden. Het bedrijfsleven heeft vakmensen nodig, die weten wat ze kunnen. En daardoor de flexibiliteit ontwikkelen om met veranderingen in hun loopbaan om te kunnen gaan en daarin hun eigen verantwoordelijkheid durven te nemen. In onze samenwerking met de verschillende opleidingsbedrijven geven we elkaar de ruimte en het vertrouwen om vanuit ieders expertise hier betekenis aan te geven.”

Colijn: “We zitten hier in een echt bouwvakkersgebied. Negentig procent van de leerwerkbedrijven zit in deze regio. Al voordat het BTC een feit was, werkten we samen met de gedachte jongeren vast te houden voor de branche. Past de samenwerking niet, dan zorgt een opleidingsbedrijf zoals de BouwSchool voor een plek die wél past. Vooral in tijden van laag conjunctuur is dat belangrijk. We ontzorgen de leerwerkbedrijven echt.” Waar Curio als ROC verantwoordelijk is voor het onderwijs en het leerproces van de circa 460 studenten, nemen de opleidingsbedrijven ze aan. Zij waarborgen de praktische leerkant.”

Begeleiding van jongeren

De kracht van de samenwerking zit ‘m volgens Vanlaerhoven ook in het gegeven dat Curio zich niet hoeft af te vragen of er wel voldoende leerwerkplekken te vergeven zijn. “De opleidingsbedrijven zijn verantwoordelijk voor werving en boren hun netwerk aan van verschillende leerwerkbedrijven.” Colijn: “Een goed leerwerkbedrijf heeft aandacht voor jongeren. De bouw kent leermeesters die de student het vak leren. Er moet een klimaat heersen waarin de lerende zich kan ontplooien en ontwikkelen.” De jongeren starten vaak op de cruciale leeftijd van zestien jaar en zijn gemiddeld tweeëntwintig wanneer ze uitstromen. In de tussentijd vindt volgens Vanlaerhoven en Colijn een heel proces plaats. “In die periode moeten ze alle tijd krijgen het vak eigen te maken en zich te ontwikkelen als mens.”

Vanlaerhoven: “Het mbo biedt tal van mogelijkheden voor een mooi leerpad om hun loopbaan vorm te geven. Dat organiseren we met elkaar. Je wil een goede en veilige leeromgeving creëren. Dat lukt alleen wanneer de student begeleiding krijgt waar nodig op school, op het werk en thuis. De opleidingsbedrijven hebben daarom ook contact met het thuisfront.” Hij voegt daar nog aan toe: “Een goed leerwerkbedrijf stelt zichzelf en de productie niet voorop.”

Behalve voor bbl-studenten en bol-studenten kunnen ook zij-instromers zich bij het BTC aanmelden, net als cursisten op de avondopleidingen. “We zijn gegroeid in omvang en in activiteiten. Mede doordat we op middelbare scholen leerlingen laten zien hoe leuk het is om dingen te doen en te maken tijdens verschillende workshops.”

Opleidingsplan

Als onderwijsinstelling richt Curio het leerproces aan de voorkant in. De start van een opleiding begint altijd met een kennismakingsgesprek tussen een leerling en de ouders. De leerling loopt ook een aantal dagen op een bouwafdeling mee. Uit een nulmeting wordt dan afgeleid wat een leerling nog moet leren en wat het beste bij hem of haar past: restauratie, renovatie of toch nieuwbouw. Daarna volgen een uitslag en een persoonlijk opleidingsplan.

Crisis

Vanlaerhoven meent dat de samenwerking in Breda nergens zo georganiseerd is. “We leiden anticyclisch op. Juist de bouw is daarvoor heel geschikt. Deze branche heeft verschillende crisissen meegemaakt waardoor het ook niet anders kon.” Ook Colijn noemt een collectief als het BTC belangrijk in crisistijd. “Iedere bij het BTC betrokken organisatie is erop ingericht een leerling te begeleiden. Regelmatig gaan wij naar de bouw toe, organiseren we bijeenkomsten vanuit het BTC. We klankborden met de bedrijven over het onderwijs. Vergelijk het met de manier waarop Nederlanders de prestaties van het Nederlands elftal met elkaar bespreken. Waarom maken we bepaalde keuzes, waar komen wensen vandaan?”

Netwerk

Dankzij het netwerk van de opleidingsbedrijven is veel mogelijk. Vanlaerhoven: “De circa 250 bedrijven in de regio die met ons samenwerken, voelen zich medeverantwoordelijk voor de opleiding. Zij mogen meebeslissen en kijken ook naar de inhoud en de kwaliteit.” Colijn vult aan: “Het mooie van deze manier van samenwerken is dat iedereen zo enthousiast reageert. Bedrijven, onze eigen medewerkers en studenten voelen echt dat ze ergens onderdeel van uitmaken.”

Auteur: Carline Klijn – van Best 

Zie voor meer informatie ook het profiel van BouwSchool Breda.

Meer informatie over Curio:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!