Onderzoeksfaciliteiten van de Radboud Universiteit ontvangen 27 miljoen euro aan Roadmap-subsidies

Verschillende onderzoeksfaciliteiten van de Radboud Universiteit in Nijmegen ontvangen dit jaar samen ruim 27 miljoen euro aan Roadmap-subsidies: een subsidieprogramma die de ontwikkeling van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling stimuleert om zo de Nederlandse wetenschappelijke positie te versterken.

Onderzoeksfaciliteiten van de Radboud Universiteit ontvangen 27 miljoen euro aan Roadmap-subsidies

Het FELIX Laserlab en het High Field Magnet Laboratory (HFML) aan de Radboud Universiteit ontvangen samen 10,8 miljoen euro voor vernieuwing van hun onderzoeksfaciliteiten en het Nederlands X-omics Initiatief onder leiding van Radboudumc ontvangt ruim 17 miljoen euro.

Wetenschappelijk én maatschappelijk relevant

FELIX en HFML zijn twee labs waar onderzoek wordt gedaan onder extreme omstandigheden. FELIX genereert intens infrarood licht en het HFML doet onderzoek in zeer sterke magneetvelden. Gezamenlijk bieden ze een wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur aan, waar met ongekende precisie onderzoek gedaan kan worden.

De extreme omstandigheden waarin experimenten gedaan worden, kunnen radicale veranderingen in materie teweeg brengen, waarmee onderzoekers nieuwe effecten en fenomenen van moleculen en materialen kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld voor de diagnose van ziekten met nieuwe biomarkers, voor onderzoek naar de ‘motor’ van fotosynthese en naar nieuwe materialen voor snellere en efficiëntere data-opslag en -verwerking. FELIX en HFML kunnen op die manier een rol spelen in het beantwoorden van belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke vragen op het gebied van gezondheid, energie en slimme materialen.

Investeren en vernieuwen

Met de ontvangst van de Roadmap-subsidie worden de komende periode twee nieuwe laboratoria ingericht: het moleculair identificatielab en het condensed matter lab.

In het toekomstige moleculair identificatielab, waar eiwitstructuren geïsoleerd en geïdentificeerd kunnen worden, is het mogelijk enkelvoudige moleculen uit complexe steekproeven te onderzoeken, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor diagnostiek van urine- of bloedmonsters.

Het condensed matter lab zal zich richten op de vastestoffysica. Dankzij de intense FELIX-lasers kan daar vernieuwend onderzoek aan bijvoorbeeld magnetische materialen en dataopslag verricht worden 

De Roadmap-subsidie wordt ook ingezet om de combinatie van FELIX- en HFML-onderzoekstechnieken verder te intensiveren. Het samenvoegen van deze geavanceerde experimentele technieken creëert nieuwe unieke onderzoeksmogelijkheden voor onderzoekers binnen de Radboud Universiteit en ver daarbuiten.

Britta Redlich, directeur van FELIX:

‘We zijn erg blij met de erkenning van de Roadmap-commissie dat HFML-FELIX een uniek internationaal lab is op Nederlandse bodem. Met deze subsidie kunnen we de vooraanstaande positie van HFML-FELIX in de wereldwijde competitie handhaven en zelfs vergroten. Het is spannend om vooruit te kijken en ons een voorstelling te maken van de wetenschap die we kunnen verwachten van deze nieuwe ontwikkelingen en de unieke combinatie van FELIX lasers en de hoge magneetvelden.’

X-omics Initiative

Het onderzoek naar DNA (genomics), eiwitten (proteomics), producten van de stofwisseling (metabolomics) en de analyse van de grote hoeveelheid data die daarbij beschikbaar komen (bioinformatica) hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. De in Nederland opgebouwde onderzoekstructuur in genomics, proteomics, metabolomics en data-integratie krijgt met de toekenning van een Roadmap-subsidie van ruim 17 miljoen euro aan dit X-omics Initiatief nu een extra kwaliteitsimpuls.

Coördinator Alain van Gool (Radboudumc):

‘We gaan de technologische mogelijkheden van al deze technieken sterk verhogen. Daarnaast wordt door het hogere niveau van de gegevensintegratie het mogelijk om de dynamiek tussen de verschillende –omics niveaus in kaart te brengen. De genomics-, proteomics- en metabolomics-analyses zijn nog vaak afzonderlijke benaderingen die elkaar niet of nauwelijks raken. Het X-omics Initiatief stelt ons nu in staat om alle beschikbare gegevens op alle niveaus te integreren en die te gebruiken voor complexe, dynamische analyses van de manier waarop cellen en weefsels als systeem functioneren. Op basis van onze nieuwe kennis van deze moleculaire bouwstenen van het leven zullen we de contouren beginnen te zien van cellen en weefsels in actie.’

Roadmap-subsidies

Roadmap-subsidies worden toegekend aan wetenschappelijke infrastructuur die van groot belang is voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. In deze ronde was een bedrag van € 108 miljoen voor toekenningen beschikbaar via de OCW-begroting. In het Regeerakkoord is afgesproken om nog steviger in te zetten op wetenschappelijke faciliteiten. Daardoor  is het budget met € 30 miljoen verhoogd naar € 138 miljoen.

Meer informatie over Radboud Universiteit Nijmegen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!