Onderzoeksprogramma Big Data en ICT op zoek naar logistieke bedrijven

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TKI Dinalog

“Big Data: real time ICT for logistics”, dit onderzoeksprogramma richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. Hiervoor is het programma op zoek naar bedrijven.

Onderzoeksprogramma Big Data en ICT op zoek naar logistieke bedrijven

De TU/e onderzoeksgroep OPAC (Operations, Planning, Accounting, and Control) de Universiteit van Tilburg onderzoeksgroep Econometrics and Operations Research en VU groep Business Informatics bundelen hun krachten om een breed consortium samen te stellen voor het NWO onderzoeksprogramma “Big Data: real time ICT for logistics”.

Actief in gesprek

Op 28 februari 2017 vanaf 14u (op de TU/e in Eindhoven), gaat de organisatie actief in gesprek met de bedrijven die willen deelnemen in dit ambitieuze consortium. Op deze heisessie worden gezamenlijk de inhoudelijke themas’s voor het onderzoeks- en valorisatieprogramma in detail uitgewerkt. Deelnames kunnen worden bevestigd via t.v.woensel@tue.nl.

Onderzoekstoepassingen

Het onderzoeksprogramma is actief bezig met het opzetten van een project waarbij gekeken wordt naar logistieke toepassingen op basis van Big Data en het Internet of Things. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbindingen tussen logistieke objecten (containers, transportwagens, opslag, etc.) die grootschalige en verschillende typen data genereren. Maar denk ook aan lastmile logistics toepassingen, waar meer en betere (real-time) informatie tot een efficiëntere planning kan leiden. Ook binnen de retail of etail omgeving, beter gebruik maken van de klanteninformatie (loyalty cards) geeft meer inzicht in de klanten vraag, genereert waarde via beter voorraadbeheersing. Er is duidelijk behoefte aan meer onderzoek, proof-of-concepts, en demonstraties naar het gebruik van (real-time) data voor logistieke planning om de efficiëntie te vergroten.

Bouwen aan een gezamenlijk onderzoeks- en valorisatieprogramma

Hiervoor zoekt de organisatie naar bedrijven die een duidelijke interesse hebben in dit brede thema en actief mee willen bouwen aan een gezamenlijk onderzoeks- en valorisatieprogramma. Samen met de bedrijven worden verschillende onderzoeksthema’s vastgesteld en stappen gezet richting valorisatie, pilots, en implementatie. Dit laatste gebeurt met een brede groep van bachelorstudenten, masterstudenten, PDEng trainees (zowel Industrial Engineering en Data Science), en PhD studenten. Deze hoogopgeleide groepen van studenten zijn aanwezig op de participerende universiteiten (uit verschillende opleidingen) en spenderen een belangrijk deel van hun afstudeeropdrachten intern bij de deelnemende bedrijven.

Kennis, valorisatie en demonstratie

Er wordt een innovatieve denkomgeving geboden door de koppeling van kennis, valorisatie en demonstratie. Door middel van een drietal workshops per jaar, de verschillende ingezette studenten, en de netwerkfunctie (universiteit, bedrijven, TU/e Data Science Institute, JADS, eSCF) wordt samen een duidelijke win-win situatie gecreëerd. Het netwerk wordt opgezet met de intentie voor een minimum duurtijd van vier jaar. Participanten betalen 5000 euro deelname fee per jaar per bedrijf met een commitment voor vier jaar deelname. Voor de eerste vier jaar, wordt een NWO project ingediend onder het reeds genoemde onderzoeksprogramma “Big Data: real time ICT for logistics”.

Dit netwerk en project wordt ook gekoppeld met het European Supply Chain Forum, het TU/e Data Science Institute en de Jeronimo Academy of Data Science (JADS). Betrokken hoogleraren zijn: Prof. dr. Tom van Woensel (TU/e), Prof. dr. Ton de Kok (TU/e), Prof. dr. ir. Hein Fleuren (TiU), Prof. dr. ir. Bart Vos (TiU), Prof. dr. ir. Dick den Hertog (TiU), Prof.dr. Goos Kant (TiU), Prof.dr.ir.Hajo Reijers (VU).

Meer informatie via prof.dr. Tom Van Woensel, mailto:t.v.woensel@tue.nl

Meer informatie over TKI Dinalog:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!