Ontwikkelingen in bedrijventerreinen gemeente Landerd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Landerd

Ook dit jaar is er weer volop belangstelling van bedrijven om zich te vestigen op Voederheil in Zeeland. De bouw van het volgende nieuwe bedrijf is al gestart.

Ontwikkelingen in bedrijventerreinen gemeente Landerd

Het hele gebied is inmiddels bouwrijp gemaakt, er zijn diverse koop- en reserveringsovereenkomsten gesloten en er lopen nog  gesprekken met ondernemers die zich hier mogelijk willen vestigen.

Heeft u interesse in een kavel op Voederheil dan kunt u contact opnemen met Lars Hövels of Gary van Breugel via 0486-458158.

Bedrijventerrein Reek-Zuid

Reek-Zuid is een woonwerkgebied in Reek aan de provinciale weg N324. De kavels aan de randzone zijn uitstekend zichtbaar vanaf de provinciale weg. Vanaf Reek-Zuid zijn de snelwegen A50 en A59 ongeveer binnen 10 minuten te bereiken.

Het gebied is ca. 4 hectare groot en is geschikt voor woonwerkcombinaties, bedrijven in  categorie 2 en via een bestemmingsplanwijziging eventueel milieucategorie 3.1.

Inmiddels is er weer interesse voor kavels op Reek- Zuid. Dit  komt door het economische herstel, maar ook omdat de gemeente ruimere mogelijkheden biedt voor de invulling van Reek-Zuid. De nieuwe aanpak voor Reek-Zuid sluit beter aan bij de marktvraag. Naast woonwerkkavels bieden wij ook mogelijkheden voor woningbouw en bedrijvigheid. Daarnaast zijn er wat de gemeente Landerd betreft ook andere functies mogelijk, zoals dag- en verblijfsrecreatie, horeca, cultuur en ontspanning, bepaalde vormen van dienstverlening of perifere detailhandel. Momenteel zijn er verschillende opties voor  gronden en is er ook voor Reek-Zuid met diverse geïnteresseerden gesproken die zich hier mogelijk willen vestigen.

Verder staan wij open voor andere functies zoals hiervoor is toegelicht. Volgens het bestemmingsplan mogen er gebouwen komen tot een hoogte van 8 meter en mag maximaal 60% van de bouwkavel bebouwd worden. Om maatwerk te leveren voor verschillende bedrijven kunnen de kavelgrenzen verschoven worden.

De gemeenteraad van Landerd doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden voor het vestigen van een supermarkt op de locatie Reek-Zuid.

Heeft u interesse in een kavel op Reek Zuid dan kunt u contact opnemen met Rob Habraken of Kristian van der Slik van Bernheze Makelaars via 0413-243818.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!