Ook chemiestudenten en werktuigbouwkundigen zo aan de bak

Dat de arbeidsmarkt staat te springen om afgestudeerde hbo’ers in de zorg, het onderwijs en de techniek werd deze week nogmaals bevestigd door het arbeidsmarktrapport van ROA. Behalve ICT, noemt het rapport ook chemie en werktuigbouwkunde als kansrijke opleidingen.

Ook chemiestudenten en werktuigbouwkundigen zo aan de bak

De vraag naar hbo-chemici is zo groot omdat er vandaag de dag tal van maatschappelijke problemen opgelost moeten worden. Er is behoefte aan innovaties op het gebied van voedselveiligheid, de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, oplossingen voor klimaatverandering en het hergebruiken van grondstoffen (de zogenoemde circulaire economie).

Gewilde hbo-studenten 

“Onze studenten komen onder andere terecht bij bedrijven op de Chemelot-campus, bij DSM en Sabic”, vertelt Jacqueline van Erp, directeur van de Fontys Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen. “Maar ze zijn ook betrokken bij onderzoek in bijvoorbeeld de biobased industrie.”Hbo-studenten zijn gewild omdat ze praktisch zijn ingesteld, aldus Van Erp. “Daar is ons onderwijsprogramma helemaal op afgestemd. Studenten gaan al vanaf het tweede jaar met onderzoeksprojecten in de praktijk aan de slag. We werken samen met bedrijven, zoals Vertex Dental, dat kunststof verwerkt in kunstgebitten.”

Banen voor het oprapen

Ella Hueting, directeur Fontys Hogeschool Engineering, beaamt dat ook voor de afgestudeerden van opleidingen van haar instituut de banen voor het oprapen liggen. “Naast werktuigbouwkunde geldt dat ook voor elektrotechniek en automotive. In de Brainportregio is de vraag zo groot, dat bedrijven waarschuwen dat ze niet kunnen doorgroeien als er niet meer ingenieurs afstuderen.”

Hoewel er werk genoeg is, zorgt dat niet voor een enorme toename van studenten aan de technische hbo-opleidingen. Niet alleen bij Fontys, maar ook landelijk blijft de groei achter bij de vraag, ook al zijn de ICT-opleidingen en chemie-opleidingen afgelopen jaren wel flink gegroeid.

Meer vrouwen de techniek in

Hoe krijgt het hbo dan toch meer techniekstudenten? “Wat mij betreft staan deze drie oplossingen bovenaan: meer meisjes moeten kiezen voor opleidingen in de ‘harde’ techniek, bij ons instituut is nu slechts 2 procent vrouw. Dat doel is echter niet gemakkelijk om te bereiken, we zijn er al 30 jaar mee bezig. Hier ligt ook een rol voor het basis- en voorgezet onderwijs. De tweede oplossing is meer buitenlandse studenten naar Nederland halen. Van deze studenten gaat de helft ten slotte in Nederland aan het werk. En tot slot helpt het als we technici die al aan het werk zijn, bijscholen. We bieden hen bijscholingsprogramma’s aan, ook online. Ook zijn er de tweejarige Associate Degrees.” 

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!