Ook CoE BBE ondertekent Grondstoffenakkoord

  • Innovatie & MVO
  • Bron: CoE BBE

In 2050 willen we in Nederland een volledig circulaire economie. Afval bestaat niet meer, van restproducten maken we nieuwe grondstoffen. Om dit te bereiken, tekenden bijna 200 partijen waaronder het CoE BBE het Nationaal Grondstoffenakkoord.

Ook CoE BBE ondertekent Grondstoffenakkoord

Het ministerie van IenM heeft samen met EZ, BZ en BZK bedrijven, vakbonden, milieuorganisaties, kennis- en financiële instellingen bijeen gebracht om vanuit het gezamenlijke doel om in 2050 een volledig circulaire economie te creëren. Daarvoor zijn veel technische en sociale innovaties nodig. 'De kunst is om partijen te verenigen achter een gemeenschappelijk aanlokkelijk perspectief', zo stelt Arnoud Passenier (IenM), projectleider Grondstoffenakkoord. 'Circulaire Economie gaat niet alleen om het bestrijden van de wegwerpcultuur, het voorkomen van afval in het milieu. Het gaat ook om kostenbesparingen en de zorg bij bedrijven voor de voorzieningszekerheid van hun grondstoffen.'

40 partijen in 4 maanden

Het is mooi om te zien hoe enthousiast partijen waren, aldus Saskia Ras (IenM), die samen met Arnoud, Jetty Kolff (IenM), Jelle Wijnstok en Matthéüs van de Pol (beiden EZ) het projectteam vormde. Er zijn bijna 40 partijen gesproken in vier maanden tijd. Ook is gebruik gemaakt van de diverse netwerken van collega’s, rond de thema’s waar CoE BBE toch al mee bezig was: van voedsel en biomassa en kunststoffen tot consumptiegoederen, de bouw en de maakindustrie.

Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma en minister Kamp (EZ). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door onder meer Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB). Ook organisaties als het Interpovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en de FNV zetten hun handtekening. Net als vele innovatieve startups en bijvoorbeeld milieuorganisaties.

Minder uitstoot

In het Nationale Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, is er minder CO2-uitstoot. Het akkoord is dus goed voor milieu en klimaat.

Ook goed voor de economie

Staatssecretaris Dijksma: ‘We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw kunnen gebruiken. Dit akkoord is een grote stap voorwaarts richting een circulaire economie.’

Minister Kamp denkt dat het Grondstoffenakkoord ook gunstig is voor de Nederlandse economie, door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Een circulaire economie levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van 3D printing of door het vergroenen van de chemie.’

Een van de bedrijven die grondstoffen hergebruikt is PaperFoam, dat een korte presentatie gaf over zijn diensten en producten. CEO Mark Geerts: 'Wij maken biobased verpakkingen door zetmeel en vezels te mixen met water en premix. Dat levert ijzersterke en biologisch afbreekbare verpakkingen op. Van Rondeel eieren tot het hoesje om een telefoon, we leveren aan de meest uiteenlopende bedrijven.'

Belemmeringen wegnemen

Ingrid van Woorts van de UvW: ‘In het afvalwater dat wij zuiveren, zitten veel grondstoffen, zoals cellulose. Hier kunnen we weer bioplastics van maken, of fietspaden, de mogelijkheden zijn eindeloos.’ Alle partijen zijn het erover eens dat belemmeringen zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. Jan-Nico Appelman van het IPO: ‘Wij kunnen bijvoorbeeld vestigingseisen versoepelen. Het is belangrijk dat het Rijk en onderliggende overheden hierin een leidende rol nemen.

Samen doen

Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde Rijksbrede programma van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan hier nu concrete plannen voor maken. Tjerk Wagenaar van de Stichting Natuur & Milieu: ‘Willen van de circulaire economie een succes maken, dan moeten we het echt samen doen. Het is zaak dat iedereen daarin zijn eigen belang kan vinden.’ Ruud Kuin: ‘We moeten het inderdaad met ons allen doen. Daarom werken wij tegenwoordig graag samen met bijvoorbeeld Natuur & Milieu. Dat was vroeger ondenkbaar….’

Bron: www.circulaireeconomienederland.nl 

Meer informatie over Centre of Expertise Biobased Economy:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!