‘Oost NL gaat voor duurzame groei van regionale economie’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Oost NL

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL helpt ondernemers om te innoveren, investeren en internationaliseren met als doel om een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement te realiseren.

‘Oost NL gaat voor duurzame groei van regionale economie’

Foto: Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL

‘Op die manier dragen we bij aan een duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland’, aldus Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL.

De belangrijkste ambitie van Oost NL is volgens Marius Prins om de economie in Oost-Nederland concurrerend te houden met de rest van de wereld. ‘Om dat te bereiken is het belangrijk dat we ondernemers ondersteunen, zodat zij hun plannen kunnen realiseren. Dat doen we samen met een groot aantal partners, overheden en kennisinstellingen. Met elkaar proberen we nieuwe kansen te pakken en eventuele risico’s tot een minimum te beperken.’

Sterk vertegenwoordigd

Oost NL werkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland. De ontwikkelingsmaatschappij is onder andere actief in de topsectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health en High Tech. ‘Al deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in Oost-Nederland. Maar daarnaast zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking met andere regio’s. Want economische processen laten zich niet sturen door postcodes’, geeft Prins aan. ‘De mooiste bedrijven vind ik de ondernemingen die zich bezighouden met het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals het produceren van gezond en duurzaam voedsel of hernieuwbare energie.’

Ondersteunen

In 2017 gaat het om  ruim 3.000 directe en indirecte nieuwe arbeidsplaatsen voor Oost-Nederland. Hiervan hebben 1200 nieuwe banen betrekking op de bedrijven die vorig jaar besloten hebben om zich te vestigen in Gelderland en Overijssel of reeds gevestigde bedrijven die gaan uitbreiden met betrokkenheid van Oost NL. Zij geven aan deze banen in de komende drie jaar te zullen realiseren. ‘We ondersteunen bedrijven door beide provincies heen. Ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe vestigingsplaats adviseren wij naar eer en geweten. In de volle overtuiging dat we het beste doen voor hem en zijn bedrijf. Maar de ondernemer beslist zelf waar hij zich met zijn bedrijf gaat vestigen.’

Handelsmissies

Tegelijkertijd past de ontwikkelingsmaatschappij een bescheiden rol, vindt Prins. ‘Alles wat wij doen, doen we voor en met ondernemers. Of het nu gaat om startups, bedrijven met groeipotentie of internationale ondernemingen: wij proberen al deze partijen op een passende wijze verder te helpen met business development, financiering of door ondersteuning bij hun internationaliseringsactiviteiten. Buitenlandse bedrijven die zich in onze regio willen vestigen, bieden we  toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Voor ondernemingen die potentie en ambitie hebben om uit te breiden over de grens, organiseren we handelsmissies en matchmaking events om hen in contact te brengen met de juiste partijen. De markt in het buitenland is immers veel groter dan de Nederlandse markt.’

Waardevolle contacten

Voor 2018 voorziet Prins goede perspectieven om bedrijven vanuit Groot Brittannië in Oost-Nederland te laten landen. ‘Wij werken hiervoor onder meer intensief samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Daarnaast zijn we actief bezig met het leveren van informatie, samenstellen van bid-books en het organiseren van bedrijfsbezoeken. We hopen dat deze werkzaamheden in de komende maanden hun vruchten gaan afwerpen.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!