Praktijkverklaring vergroot kansen op de arbeidsmarkt

  • Onderwijs & Training

Voor mensen die geen middelbare schooldiploma hebben, is het vaak niet makkelijk om een baan te vinden. Zij komen moeilijker dan gemiddeld aan een baan en zijn ook de eerste die ontslagen worden bij krimp op de arbeidsmarkt.

Praktijkverklaring vergroot kansen op de arbeidsmarkt

Niet iedereen heeft de mogelijkheden om een mbo-diploma te halen. Voor deze doelgroep is er nu de Praktijkverklaring MBO.

De Praktijkverklaring biedt werkenden en werkzoekenden zonder diploma’s de kans om hen tijdens het werk op te leiden. Na een traject van enkele maanden kunnen de deelnemers in de praktijk laten zien dat ze de afgesproken werkprocessen beheersen. Indien dit het geval is, dan ontvangen zij een praktijkverklaring van het mbo. Omdat deze praktijkverklaring wordt erkend door zowel bedrijven, brancheorganisaties en mbo-instellingen is zij van grote waarde op de arbeidsmarkt.

Praktische vaardigheden

Zowel voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel als voor mensen zonder startkwalificatie biedt een Praktijkverklaring kansen. Een belangrijk kenmerk van Praktijkleren is dat de praktische vaardigheden centraal staan. Kandidaten gaan aan de slag bij een door SBB erkend leerbedrijf. Binnen dit bedrijf zorgt een praktijkopleider voor de begeleiding van deze kandidaten. Daarnaast volgt ook een stagebegeleider van Rijn IJssel de voortgang van het leerwerktraject. Op het moment dat de praktijkopleider verklaart dat de werkprocessen en -taken volledig worden beheerst, dan zorgt Rijn IJssel voor de felbegeerde Praktijkverklaring.

Leerwerktraject

Deze werkwijze biedt voordelen voor zowel werkgevers als werkzoekenden. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om zonder tijdrovende werving- en selectieprocedure kennis te maken met medewerkers die voldoen aan hun specifieke wensen. Zij leren de medewerkers bovendien al kennen tijdens het leerwerktraject en kunnen mee bepalen welke vaardigheden zij dienen te leren. Voor werkzoekenden biedt het leerwerktraject de mogelijkheid om alvast kennis te maken met het bedrijf, de branche en de functie. Daarnaast krijgen zij de kans om vaardigheden te leren die hen ook bij een ander bedrijf van pas kunnen komen.

Duurzame inzetbaarheid

Ook voor UWV en gemeenten is de praktijkverklaring van meerwaarde in leerwerktrajecten en begeleidingstrajecten naar werk. De praktijkverklaring draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van kandidaten doordat zij zo hun vaardigheden kunnen aantonen op de arbeidsmarkt. De Praktijkleerlijn duurt drie maanden tot één jaar. Deelnemers werken in het traject samen met de praktijkopleider, stap voor stap in hun eigen tempo, met behoud van uitkering of salaris. De Praktijkverklaring is landelijk erkend, zodat ieder bedrijf in Nederland weet wat iemand kan.

Rijn IJssel en Scalabor voeren samen het Project Ieder talent telt uit; in dit arbeidsontwikkeltraject worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een baan. Ieder talent telt richt zich op mensen van 23 jaar en ouder. Gedurende een jaar werken en leren de deelnemers onder de hoede van Rijn IJssel en Scalabor, om daarna door te stromen naar een baan bij een regionale werkgever mét een Praktijkverklaring of Entree-diploma ( MBO niveau 1). Zo wordt er voorzien in een leemte in de arbeidsmarktregio: het blijvend kunnen voorzien in de behoefte van bedrijven aan specifiek laagopgeleid personeel.

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Rijn IJssel:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!