Prijs voor capaciteitsaansluiting water daalt

  • Industrie
  • Bron: Brabant Water

Voor water-intensieve bedrijven kan de waterprijs een belangrijke rol spelen in de keuze voor een vestigingsplaats. Als adviseur of relatiebeheerder voor bedrijven in uw voorzieningsgebied is het daarom goed om te weten dat Brabant Water haar tarievenstructuur wijzigt.

Prijs voor capaciteitsaansluiting water daalt

Water wordt goedkoper

Met ingang van 1 januari 2018 daalt de prijs voor een capaciteitsaansluiting voor water. De nieuwe prijs hangt af van de benodigde capaciteit, maar daalt met ten minste 26 procent ten opzichte van 2017. Het tarief per afgenomen m3 water stijgt licht en komt in 2018 uit op €0,43 per m3. Daarmee wordt het tarief voor grootverbruik gelijk getrokken met het tarief voor kleinverbruik. Dit betekent dat veel bedrijven per saldo goedkoper uit zijn.

Wat betekent dit voor het integrale tarief?

Om aan te geven welke impact de tariefwijzing heeft op het integrale tarief dat bedrijven betalen, heeft Brabant Water een aantal voorbeeldtarieven op een rij gezet. 

Type waterafname Tarief 2017 Tarief 2018

10.000 m3

5 m3 / uur

€0,46 €0,43

100.000 m3

15 m3 / per uur

€0,47 €0,45

100.000 m3

50 m3 / per uur

€0,61 €0,54

Tarieven voor grootverbruik

Grootverbruik (capaciteitstarief > 5 m3 per uur)
  2017 2018
Verbruiksvergoeding per m3 inclusief provinciale grondwaterheffing *

€0,4132

€0,4300

Capaciteitsvergoeding per m3/uur per jaar

€408,36

Afhankelijk van benodigde capaciteit, minimaal € 79,00 maximaal € 391,00

Vastrecht per verblijfseenheid per jaar
Bij één eenheid
Bij meer dan één eenheid

 

€70,44

€60,72

 

€70,44

€60,72

Aantal verblijfseenheden op uw locatie Dit wordt in de loop van 2018 bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Alle bedragen zijn exclusief 6 procent btw

* Toelichting verbruiksvergoeding Over de eerste 300 m³ per WOZ object die u verbruikt, betaalt u Belasting op Leidingwater (BoL). Deze bedraagt in 2018 € 0,3390 per m³. Het tarief voor de eerste 300 m³ komt daarmee op € 0,7690.

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!