Provincie Noord-Brabant ondersteunt start Vuelta in 2020

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de gemeente Breda in de afgelopen maanden onderzocht of het haalbaar is om de Vuelta in 2020 in Nederland te laten starten.

Provincie Noord-Brabant ondersteunt start Vuelta in 2020

In een latere fase is ook de gemeente 's-Hertogenbosch betrokken. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is de kans reëel dat de Vuelta naar Utrecht/Brabant komt. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant € 950.000 gereserveerd voor ondersteuning van de Vuelta als deze daadwerkelijk naar Utrecht/Brabant komt.

Ronde van Spanje

De Vuelta is een impuls voor de wielersport in Brabant. De Ronde van Spanje biedt een podium om Brabant internationaal te profileren, de mogelijkheid om ervaring op te doen met de organisatie van dergelijke grote (sport)evenementen, en een platform om een impuls te geven aan een aantal provinciale opgaven rond sport, vrijetijdseconomie, mobiliteit (fiets) en erfgoed. Het evenement draagt zo bij aan de ambitie om Brabant sterker te maken door sport.

Sociale Veerkracht

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Het zou geweldig zijn als we zo’n groot sportevenement naar Brabant weten te halen. In ons sportbeleid is dat een van de ambities. Dit soort evenementen levert veel op. Zowel economisch doordat mensen naar de activiteiten tijdens en rond de Vuelta komen, hier verblijven, overnachten, eten en drinken. Maar zeker ook op maatschappelijk gebied omdat topsport mensen, jong en oud, inspireert om zelf te gaan bewegen. Bovendien mobiliseert een wielerronde als de Vuelta hele dorpen, wijken, buurten en gemeenschappen om van de passage en alles wat daar omheen georganiseerd wordt een feest te maken. Dat is goed voor het versterken van de sociale veerkracht, een belangrijke opgave van dit college. Natuurlijk investeren we fors, maar het levert dus ook veel op. Zowel economisch als in, wat je zou kunnen noemen, maatschappelijk rendement.”

Kennisprogramma

In dat kader willen de provincies Brabant en Utrecht en de gemeenten Utrecht en Breda een breed activatieprogramma ontwikkelen, met sportieve en culturele activiteiten en een kennisprogramma (scholenprogramma, masterclasses, seminars en gastcolleges). De overheden zetten in op een programma in samenspraak met betrokkenen uit de wereld van sport, cultuur, bedrijfsleven, horeca en kennisinstellingen. Er komen in wijken, dorpen en steden activiteiten van, voor en door de inwoners.

Ook 's-Hertogenbosch heeft recent de intentie uitgesproken daar een bijdrage aan te leveren. Vanuit Brabant, Breda en 's-Hertogenbosch zijn specifiek de Spaanse Historie, in combinatie met de Zuiderwaterlinie, fietsen in relatie tot gezond stedelijk leven, sporten/fietsen voor mensen met een beperking, de Brabantse Wielercultuur en duurzame mobiliteit genoemd als thema’s voor de diverse activiteiten.

Begroting

De totale begroting komt uit op € 14,9 miljoen. Voor de gemeente en provincie Utrecht is de gezamenlijke bijdrage € 4,2 miljoen en voor de Brabantse partners is de bijdrage € 2,2 miljoen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!