PZEM: honderd jaar zekerheid als solide partner in energie

  • Innovatie & MVO

Al honderd jaar is de PZEM een bewezen solide partner in energie. In 1919 is de organisatie opgericht als de NV Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij, later hernoemd tot de Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij. In de jaren '90 zijn de energieleveranties ondergebracht in het nutsbedrijf DELTA.

PZEM: honderd jaar zekerheid als solide partner in energie

Foto: algemeen directeur PZEM Frank Verhagen (l) & operationeel directeur Niels Unger (r)

In 2017 is opnieuw gekozen voor de naam PZEM. “Een naam die staat voor zekerheid, kwaliteit en dienstverlening op maat”, zo legt directeur Frank Verhagen uit.

Een eeuw geleden waren grote delen van Zeeland nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet. De PZEM zorgde ervoor dat elk huishouden kon beschikken over stroom en realiseerde in snel tempo de elektrificatie van het Zeeuwse platteland. Met de liberalisering van de energiemarkt is PZEM sinds de eeuwwisseling een belangrijke speler op de markt als producent, leverancier en 'broker' van energie - voor een belangrijk deel gericht op business-to-business. “In naam zijn we Zeeuws, maar uiteraard leveren we aan afnemers in geheel Nederland”, merkt Verhagen daarbij op.

Terugdringen CO2-uitstoot

De energiemarkt is aan verandering onderhevig, en de energiewinning uit fossiele brandstoffen staat onder druk. “Uiterlijk 2030 moeten de kolengestookte centrales sluiten. En op termijn verdwijnt ook aardgas als energiebron. Dit betekent dat we moeten zoeken naar voldoende alternatieven om de energievoorziening te kunnen garanderen.” Het veranderingsproces staat maatschappelijk bekend als de zogeheten 'energietransitie', gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot.

Duurzaam en betrouwbaar

Uiteraard zijn er volop alternatieven voorhanden, zoals wind- en zonne-energie. “PZEM levert stroom afkomstig van grote windmolenparken op zee en land . En we doen ook zaken met ondernemers die via grootschalige zonneweiden stroom opwekken.” Deze vormen van elektriciteitsopwekking zijn duurzaam. Hernieuwbare energiebronnen worden in het transitieproces steeds belangrijker maar tegelijkertijd blijven ook andere energiebronnen nodig. “In Nederland schijnt de zon niet altijd en is er niet altijd voldoende wind. Om deze verschillen tussen vraag en aanbod op te kunnen vangen, blijft ook kernenergie nodig. De centrale in Borssele staat al 45 jaar garant voor een veilige, stabiele energieproductie, die vrij van CO2 is en voorziet in 4 procent van de landelijke elektriciteitsleveranties.” Maar ook de gasgestookte centrale in het Sloegebied blijft vooralsnog in gebruik in de overgangsperiode naar een uiteindelijk volledig verduurzaamde energieproductie.

Expertise, solide financiën en flexibele assets

PZEM onderscheidt zich in de zakelijke markt op drie belangrijke punten: “Allereerst de menskracht. We hebben de juiste kennis en expertise in huis om in elke energievraag op maat te kunnen voorzien en onze klanten met raad en daad bij te staan in het aangaan van de unieke uitdagingen en kansen van de energietransitie. Ons tweede sterke punt is de solide financiële basis, waarmee we voldoende slagkracht hebben om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen pakken. En als derde: de flexibiliteit van onze productiemiddelen.” Om de energiemarkt in balans te houden zal de vraag naar flexibiliteit toenemen waardoor de prijsverschillen extremer kunnen worden - zo voorziet Verhagen. “Voor zowel vraag als aanbod willen we deze risico's daarom afdekken. Met de expertise van honderd jaar, in een veranderende markt, zijn we de zakelijke energiepartner bij uitstek voor de ondernemer die kiest voor bedrijfszekerheid.”

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Meer informatie over PZEM:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!