Regelruimte effent pad voor nieuwe onderwijshelden

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KPC Groep

Dat de recente kamerbrief van Bussemaker over het mbo in grote lijnen positief is ontvangen, is niet vreemd. Het mbo krijgt de kans om maatwerk te realiseren in de regio.

Regelruimte effent pad voor nieuwe onderwijshelden

Per saldo vergroot de minister hiermee de regelruimte voor het beroepsonderwijs. Ruimte die het pad effent voor 'klasse helden' in het onderwijs. KPC Groep lanceert binnenkort een grootschalige campagne rond deze helden met als hoogtepunt een gelijknamig evenement in de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch.

Terug naar de kern van het onderwijs

In het onderwijs groeit de weerstand tegen de eisen die vanuit de overheid en de maatschappij worden gesteld. Zo vinden veel docenten dat de nadruk op toetsen een eenzijdig appèl doet op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. De urennorm wordt ervaren als onzinnige eis. Het inspectiebezoek leidt in veel gevallen tot het afvinken van lijstjes. Natuurlijk moet de basiskwaliteit op orde zijn, maar het aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het systeem leidend is geworden voor wat er gebeurt op school neemt alsmaar toe. Er is een groeiende behoefte om terug te keren naar kernvraag: van wie en voor wie is het onderwijs?

Tijdens de verdiepingsconferentie 'Onderwijs, zoals het bedoeld is?!' lieten we verschillende inspirerende films zien. De TED-talk van Rita Pierson stond op de reservelijst. Over onderwijshelden gesproken ...

Dat de roep om het anders te doen steeds harder klinkt, bleek  uit de overweldigende belangstelling tijdens de CVI conferentie van 2 en 3 april voor de door KPC Groep geïnitieerde keynote van Wouter Hart en Jan Rotmans en voor de aansluitende verdiepingsconferentie die KPC Groep verzorgde. Het programma had als insteek: Onderwijs zoals het bedoeld is!? De boodschap van de keynotesprekers dat het onderwijs onder externe druk en regelzucht soms af lijkt te drijven van waar het voor is bedoeld, werd duidelijk herkend. In de verdiepingsconferentie werd aan de hand van filmfragmenten onderzocht wat het ‘waarom’ van onderwijs eigenlijk is en waarom het soms zo moeizaam is om onderwijs vorm te geven rond de ontwikkeling van de leerling. Voor de een een feest van herkenning en voor de ander een eyeopener.

Doelstellingen

  • Praktijkvoorbeelden verzamelen
  • Brede, ontschotte dialoog tussen onderwijsbetrokkenen (multilevel)
  • Initiatieven ontplooien om het onderwijs morgen slimmer te organiseren

2 oktober evenement 'klasse helden'

De positieve respons tijdens de CVI-conferentie krijgt nu een vervolg in de vorm van de campagne 'klasse helden’. Klasse helden stelt onderwijsbetrokkenen centraal die in staat zijn onderwijs terug te brengen tot de kern: leerlingen voorbereiden op een passende toekomstige plek in de samenleving. We gaan op zoek naar inspirerende succesverhalen van docenten, bestuurders, leerlingen, directeuren, ouders en bedrijven. Momenteel worden hiervoor in het hele land gesprekken gevoerd. Deze verhalen worden gedeeld via een blog, een serie in vakblad Profiel en een keur aan andere media.

De verhalen krijgen ook een plek tijdens het evenement 'Klasse helden' op donderdag 2 oktober a.s. in de Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit evenement gaan onderwijsprofessionals, bedrijven, ouders en studenten met elkaar in gesprek over hoe zij onderwijs beleven, wat ze waarderen en wat er beter kan. Klasse helden vindt plaats in een informele, inspirerende en deels theatrale setting, die nog het meest doet denken aan de Bossche theaterboulevard. Meer informatie volgt.

Interesse?

Wilt u deelnemen aan het evenement klasse helden? Stuur dan een email onder vermelding van uw naam, organisatie en functie naar Bram van den Hoogen. Het verplicht u tot niks, maar zorgt wel dat u op de hoogte wordt gehouden van het programma, tijdstip en andere praktische zaken. Schrijf in ieder geval 2 oktober vast in uw agenda.

Video bij artikel

Meer informatie over KPC GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!