Regio FoodValley brengt Landbouwvisie minister Schouten in praktijk

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Regio FoodValley

Regio FoodValley, waarin acht gemeenten bestuurlijk én met het bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken, herkent zich in de recent door minister Carola Schouten gepresenteerde Landbouwvisie.

Regio FoodValley brengt Landbouwvisie minister Schouten in praktijk

De instantie, ook wel bekend als hét Nederlandse epicentrum van voedselinnovatie, zet zich graag samen met het Rijk in om de een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

Circulair, gezond en in verbinding

De kernwoorden van de Landbouwvisie van het ministerie van LNV – waardevol en verbonden – passen uitstekend bij de thema’s die voor Regio FoodValley belangrijk zijn: circulair, gezond en in verbinding. De waarde van de landbouw staat buiten kijf; ze vormt de basis van het bedrijfsleven in de regio en alle onderzoek en onderwijs die momenteel volop plaatsvinden. Regio FoodValley kan niet buiten een brede en diverse primaire sector.

Wereldleider op het gebied van AgroFood

In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op aarde. FoodValley wil als dé wereldleider in kennis over en innovatie op het gebied van AgroFood een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Transitie van bestaande systemen is cruciaal. Daarom wil de instantie een zogeheten Regiodeal sluiten met het ministerie van LNV. De Landbouwvisie die door minister Carola Schouten is gepresenteerd, sluit daar goed op aan.

Transitie naar duurzaam en gezond voedsel

Samen met het Rijk wil Regio FoodValley de komende periode de transitie naar duurzaam en gezond voedsel versnellen door diverse stappen te ondernemen. Zo wil de instantie in de veehouderij experimenteren met nieuwe stallen en andere duurzame productietechnieken, resultaten van innovaties grootschalig beschikbaar maken voor de boerenbedrijven van de toekomst en met innovaties mensen verleiden tot het consumeren van gezonder en duurzamer voedsel. Gezonde voeding moet daarnaast een belangrijke plek krijgen in curatieve en preventieve gezondheidszorg en wetenschap, praktijkonderwijs, starters en bestaande bedrijven moeten bij elkaar gebracht worden om innovaties toe te passen in nieuwe en bestaande producten. Tot slot wil Regio FoodValley dat het World Food Centre de internationale etalage wordt voor het voedselbeleid van de toekomst.

Wat we doen, doen we samen

Voorzitter Regio FoodValley René Verhulst: “De Landbouwvisie van het ministerie van LNV sluit goed aan bij wat Regio FoodValley in praktijk brengt, zoals werken aan een gezonde leefomgeving en een vitale agrarische sector. Waardevolle verbindingen, de kernwoorden van de landbouwvisie, zijn daarvan van groot belang. Ook voor Regio FoodValley geldt: Wat we doen, doen we samen.”

Regiodeal FoodValley

De Regio FoodValley ziet uit naar een nauwe samenwerking met het Rijk om uitvoering te geven aan de Landbouwvisie met nadrukkelijke aandacht voor een gezonde, vitale en circulaire sector en leefomgeving met duurzaam ontwikkeld voedsel voor een gezonde toekomst. Dit is ook de kern van de regiodeal die FoodValley met het rijk wil sluiten. Hierover wordt later dit jaar beslist.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!