'Reken uit bodemas gewonnen minerale fractie mee als gerecycled'

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Heros Sluiskil

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) vindt dat Nederland er tijdens de komende Milieuraad voor moet pleiten dat de minerale fractie teruggewonnen uit AEC-bodemassen moet meetellen als gerecycled.

'Reken uit bodemas gewonnen minerale fractie mee als gerecycled'

Foto door Heros Sluiskil

Ook vindt ze dat er in het afvalpakket van de EU niet alleen doelstellingen voor de recycling van afval moeten staan, maar ook voor hergebruik. Dat bracht zij gisteren in tijdens het algemeen overleg over de agenda van de eerste formele Milieuraad onder Ests voorzitterschap, die op 13 oktober plaatsvindt in Luxemburg. Waar de andere leden van de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu vooral vragen stelden over de inzet op de klimaatonderwerpen, wilden CDA-Kamerlid Mulder vooral weten of het afvalpakket nog ambitieuzer kan.

Niet haalbaar

Dijksma liet weten voorstander van een ambitieuzer afvalpakket te zijn, zoals ze eind september al schreef in een brief aan de Kamer. De minerale fractie teruggewonnen uit bodemassen mee laten tellen als gerecycled is volgens haar echter geen haalbare kaart. Bij de Commissie is volgens haar weinig steun om (een deel van) het huishoudelijk afval dat is verbrand nog mee te tellen als gerecycled.

Ook ziet zij de EU nog niet snel komen tot afspraken over een hergebruikdoelstelling. Eerst moet er overeenstemming zijn over hoe hergebruik überhaupt moet worden gemeten, zei de staatssecretaris. Wel denkt ze dat Nederland het goede voorbeeld kan geven door in het eigen afvalbeleid aandacht te hebben voor preventie en herbruik. Uiteindelijk moeten de Europese Commissie en andere EU-lidstaten zo verleid worden om op dat vlak ook stappen te zetten.

Ambitieuzer afvalpakket

Dijksma schreef eind vorige maand nog aan de Kamer dat de EU-lidstaten het Europees Parlement langzaam maar zeker tegemoet komen in diens wens om tot een ambitieuzer pakket te komen. De lidstaten hebben de Raad onlangs een uitgebreider mandaat gegeven om te onderhandelen over het afvalpakket. Dat mandaat bevat een verdere verduidelijking van het toepassen van de concepten bijproducten en einde-afval. Daarnaast komt de wens van het EP om nu meer aandacht te vestigen op preventie en hergebruik terug in het mandaat.

Verder constateert de staatssecretaris dat het mandaat richting het EP opschuift op het gebied van het versterkenvan de producentenverantwoordelijkheid via minimumeisen waarbij een sterkere verbinding wordt gelegd met het ontwerp van producten.

Bron: www.afvalonline.nl

Meer informatie over HEROS SLUISKIL B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!