Remoticom werkt aan een slimmer Tilburg door inzet Internet of Things

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Niet alleen zijn we gewend vrijwel overal te kunnen werken, we vinden het ook steeds normaler dat onze omgeving op ons persoonlijk wordt afgestemd. Dat begon met advertenties op Google, maar met het Internet of Things kunnen ook bushokjes en straatlantaarns op ons reageren.

Remoticom werkt aan een slimmer Tilburg door inzet Internet of Things

Er is veel informatie te halen uit de bewegingen in en om een stad, zegt Joost van der Velden, CEO van Remoticom, een bedrijf in Tilburg dat technische concepten maakt voor slimme steden. Steden willen graag dat hun burgers er veilig, duurzaam en comfortabel kunnen wonen.

Meten is weten

“Door als stad bijvoorbeeld bewegingsstromen te meten, kun je maatregelen nemen voordat zich incidenten voordoen. Dat draagt bij aan een veilig en comfortabel gevoel.” Hij geeft het voorbeeld van de talloze mensen die dagelijks een stad uit willen in de ochtendspits. Wanneer je meet – en dus weet – op welk tijdstip en op welke plek er opstoppingen ontstaan, kun je daar via omleidingsroutes in de stad op inspelen. “Zo kun je filevorming voorkomen en je inwoners een betere ervaring bieden.”

Goedkoper, veiliger en beter voor het milieu

Met sensoren kunnen objecten zoals bruggen, bushokjes, verkeerslichten en straatverlichting worden aangesloten op een digitale infrastructuur. Dat biedt steden voordelen op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van functionaliteit en efficiëntie.

Straatverlichting die bijvoorbeeld reageert op beweging en dan pas op licht, biedt de fietser verlichting op het juiste moment, waardoor de lampen niet nodeloos de hele nacht hoeven branden. Zo werkte Remoticom samen met Lightronics om slimme verlichting aan te leggen op onder meer het snelfietspad tussen Amsterdam en Zaanstad, en het Halve Zolenpad dat tussen Waalwijk en Sprang-Capelle ligt. Dat scheelt fors in de kosten, verhoogt de veiligheid en is beter voor het milieu.

Risicogroepen volgen met behulp van heat maps

En wat te denken van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden? Neem een risicowedstrijd waarbij supporters vaak via het station de stad in komen. Ze bewegen zich vervolgens door de stad naar het stadion, waarbij de kans op ruzies aanwezig is. Van der Velden: “Wanneer je door middel van een heat map real-time inzicht hebt in waar mensen zich bevinden, kun je daar op inspelen door bijvoorbeeld politie in de buurt te laten zijn, zonder dat ze direct zichtbaar zijn.”

Ook aan het einde van een stapavond is het interessant om te weten waar de mensen heen gaan wanneer de kroegen sluiten. “Gaan ze allemaal keurig naar het station of naar huis? Of zie je een groep die verder de stad in trekt? Door logistieke bewegingen van een populatie op bepaalde tijdstippen inzichtelijk te maken, kun je daar als gemeente proactief op inspelen en dat bevordert de leefbaarheid in een stad.”

Internet of Things en privacy

De inzet van sensoren die monitoren waar mensen zich ophouden, roept vragen op over de privacy. Toch is dat allemaal goed geregeld en voldoen de IoT-systemen voor crowd control aan de AVG, stelt Remoticom. “Wanneer we onze crowd control oplossing inzetten, worden er borden gebruikt waarop staat dat mensen een zone naderen waarin het MAC-adres van hun telefoon wordt geregistreerd. Dat MAC-adres is niet te koppelen aan een individu. Op dat bord staat overigens ook een link naar meer informatie over wat we doen en verzamelen, bovendien kunnen mensen via de link ook aangeven wanneer ze niet willen dat hun telefoon wordt geregistreerd.”

Storingen voorkomen

De voordelen van sensoren in een stad zijn legio. Zo gebruikt het bedrijf Dynniq uit Amersfoort de sensoren van Remoticom om de voedingsspanning in elektrische installaties in de stad te meten. “Dat kan het einde zijn van onverwachte stroomstoringen die een stad treffen”, zegt Van der Velden. Want door sensoren te laten meten hoe het met de apparatuur staat, kan een mogelijk defect al worden gedetecteerd voordat het zich voordoet. “Door op voorhand al onderhoud uit te voeren aan die apparaten, kun je voorkomen dat ze een storing veroorzaken.”

Betrouwbaar en veilig

Een van de plaatsen waar de IoT-oplossing van Remoticom en Dynniq draait, is bij het stadion van NAC in Breda. Het continu kunnen monitoren van de terreinverlichting zorgt voor veiligheid en zo kunnen mogelijke storing kunnen worden ondervangen. Die continue monitoring van systemen is ook toepasbaar op bijvoorbeeld industrieterreinen of in woonwijken. “Sensoren in de wijk of op zo’n industrieterrein kunnen verdachte bewegingen signaleren. Iemand die zijn hond uitlaat, is natuurlijk niet verdacht, maar wanneer de avond ervoor ergens is ingebroken, kan dat aanleiding zijn om de nacht erna toch even te gaan controleren wanneer er om drie uur onverwacht beweging wordt gedetecteerd.”

Optimaal netwerk

Van der Velden droomt ervan dat Tilburg, de stad waar Remoticom gehuisvest is en waar veel IoT-pilots plaatsvinden, een voorbeeld gaat vormen voor slimme steden in Nederland. Samen met Vodafone deed het bedrijf deze zomer al ervaring op met smart crowd oplossingen op verschillende Brabantse festivals. “Vodafone biedt ons een gegarandeerde connectiviteit zodat de sensoren die wij leveren een optimaal netwerk hebben om data te verzamelen. Bovendien biedt het netwerk van een provider een veel grotere schaalbaarheid dan we ooit zelf kunnen bieden. Samen willen ze overheden laten zien wat er technologisch mogelijk is met IoT om burgers veilig, duurzaam en comfortabel te laten wonen en werken.''

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!