Resultaten drie jaar The Economic Board

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben behoefte om door te gaan met triplehelix-samenwerking.

Resultaten drie jaar The Economic Board

Vijftien vertegenwoordigers van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden nemen sinds 2016 zitting in triplehelix-verband The Economic Board, ondersteund door het projectbureau. Doel van The Economic Board was én is het werken en versterken van de economische ontwikkelingen van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Na drie jaar is er een evaluatieproces gestart, waaruit blijkt dat de behoefte om door te gaan met deze triplehelix-samenwerking groot is.

Strategisch plan

Het Strategisch Plan 2016 – 2018 opent met een heel duidelijk doel: De regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is in 2025 wereldwijd bekend en erkend als place to be op het gebied van Food, Health en Energy. Na drie jaar zijn deze doelstelling en de werkwijze van The Economic Board geëvalueerd. Het resultaat is het rapport Evaluatie drie jaar The Economic Board met diverse aanbevelingen.
Aanbevelingen en vervolg

The Economic Board kijkt met een tevreden gevoel terug op het evaluatieproces. De algemene teneur van het evaluatierapport is positief. “Het is goed om na drie jaar terug te kijken. We kunnen ons vinden in de meeste aanbevelingen uit het evaluatierapport. Daar gaan we mee aan de slag. Ik ben vooral blij dat de zelfevaluatie en de externe evaluatie met stakeholders laten zien dat er vanuit het bedrijfsleven, de kennisinstellingen én de overheden behoefte is om door te gaan met de triplehelix-samenwerking in The Economic Board”, licht voorzitter van The Economic Board en burgemeester van de gemeente Nijmegen Hubert Bruls toe.

Aanbevelingen

Op basis van het evaluatieproces zijn er in het rapport Evaluatie drie jaar The Economic Board een aantal aanbevelingen gedaan. Een drietal wordt hieronder toegelicht. Alle aanbevelingen zijn te vinden in het bijgevoegde evaluatierapport.

Tijdens de evaluatie bleek dat er behoefte is aan een gezamenlijke regioagenda en dat een intensievere samenwerking met de Investeringsagenda gewenst is. In de Investeringsagenda hebben de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland hun krachten gebundeld om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio Arnhem-Nijmegen verder te versterken. Het proces tot intensivering van de samenwerking en het komen tot een regioagenda is inmiddels met de stuurgroep Investeringsagenda ingezet.

Als triplehelix-samenwerkingsvorm heeft The Economic Board veel doelgroepen waar zij voor en mee werkt. De kunst is om alle groepen voldoende aangesloten te houden en te betrekken. Een van de aanbevelingen uit het rapport is het versterken van de relatie met alle regiogemeenten. In overleg met de regiogemeenten wordt gekeken hoe deze intensivering het beste vormgegeven kan worden.

Ook is nog duidelijker geworden dat men de leden van The Economic Board als ambassadeurs van de regio ziet. De boardleden kunnen nog beter ingezet worden om de regio naar buiten toe te vertegenwoordigen. Dit gevoel leeft eveneens bij de boardleden zelf. Door dit uit te spreken tijdens het evaluatieproces is dat gevoel bij henzelf versterkt.

lees verder

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!