REWIN richt organisatie anders in wegens Corona

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: REWIN

Om de economische impact van de coronacrisis voor West-Brabant te minimaliseren heeft REWIN de organisatie tijdelijk anders ingericht. Zo wil de organisatie blijven bouwen aan een economisch sterk West-Brabant.

REWIN richt organisatie anders in wegens Corona

De coronacrisis die medio maart in ons land kwam, heeft grote gevolgen voor de economie. Daarvoor stond REWIN al klaar om bedrijven te helpen met groeien, innoveren en vestigen. Maar door de coronacrisis is dit nog belangrijker geworden. 

REWIN: 3 sporen in Coronatijd

  1. In stand houden van de be­staande programmalijnen. Innovatie is van groot belang en kan doorslaggevend zijn voor regionaal economisch herstel
  2. Vrijmaken van extra capaciteit voor dienstverlening aan Groei MKB en Startups: de Taskforce MKB West-Brabant
  3. Middel)lange termijn ef­fecten: analyseren en anticiperen om als regio de juiste koers te varen.

Taskforce MKB

De Taskforce MKB is voortvarend aan de slag gegaan. Met als belangrijkste asset de bestaande goede netwerken met West-Brabantse bedrijven. En met korte lijntjes met de bedrijfscontactambtenaren van de verschillende gemeenten, die we via wekelijkse updates op de hoogte hielden van de bevindingen.

De afgelopen periode hebben de REWIN-medewerkers maar liefst 100 bedrijven uit het netwerk gesproken. Innovatieve bedrijven en startups met groeipotentie. Recente vestigers die een meerwaarde voor de regio kunnen vormen. Dat deden we met uitgebreide 1 op 1 gesprekken, uiteraard digitaal. Om te horen waar ze tegen aan lopen. Gewoon een luisterend oor bieden, bleek voor veel ondernemers erg belangrijk en werd gewaardeerd. Om te kijken of we wat kunnen betekenen voor hen. Om hen te attenderen op verschillende regelingen en soms te koppelen aan andere bedrijven omdat we hier potentie zagen. Maar ook om actie te ondernemen als bleek dat veelbelovende bedrijven met veel innovatiekracht en potentie voor de regio net tussen wal en schip van regelingen dreigden te belanden.

REWIN kijkt daarbij ook naar belangrijke aspecten voor de (middel)lange termijn, met het oog op een economisch sterk West-Brabant.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!