Rijk helpt Cleantech Regio naar energieneutrale en afvalvrije toekomst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

Minister Kamp van Economische Zaken heeft zijn handtekening gezet onder de City Deal met de Cleantech Regio. Hiermee helpt het Rijk de Cleantech Regio met het concretiseren van haar doelen op het gebied van energietransitie, circulaire economie en arbeidsmarkt.

Rijk helpt Cleantech Regio naar energieneutrale en afvalvrije toekomst

De deal heeft betrekking op de Stedendriehoekgemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Ook de provincies Overijssel en Gelderland hebben de City Deal bekrachtigd.

De Cleantech Regio gaat voor 10% extra reductie van C02 uitstoot in 2020 (-/- 200.000 ton), 33% reductie op afvalstromen per jaar (-/- 20.000 ton) en uiteindelijk nul restafval in 2030 en in 2020 4.000 nieuwe aan cleantech gerelateerde banen. 

Onlangs maakten minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu bekend met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties tot een nationaal grondstoffenakkoord te willen komen. Het doel is om in 2050 alle grondstoffen te hergebruiken. Een zogenoemde circulaire economie is niet alleen beter voor het klimaat, maar levert ook banen op.

Partnerschap en samenwerking

Partnerschap en samenwerking zijn nodig om de Cleantech Regio-doelen te bereiken. Daarom is deze City Deal zo van belang. Vanuit de zijde van het Rijk wordt meegeholpen door te experimenteren met het verruimen van belemmerende regels en door toegang tot belangrijke netwerken en het delen van kennis en expertise. De provincies Gelderland en Overijssel dragen bij aan de City Deal door de realisering van ambities uit de gebiedsopgave voor de Cleantech Regio. De deal moet ook helpen om de samenwerking tussen de stedelijke regio's te verstevigen.

Erkenning en herkenning

Voorzitter van de Cleantech Regio Andries Heidema is trots op de ondertekening van deze City Deal. "Het is een bevestiging dat we zichtbaar zijn als Cleantech Regio en ook zo erkend en herkend worden. Onze gezamenlijke inspanningen in onze reis op weg naar een schone toekomst hebben breed draagvlak gekregen. Het is een forse impuls voor toekomstgericht ondernemen en meer werkgelegenheid. De ondertekening door de ministeries van EZ, IenM en OCW en de provincies Gelderland en Overijssel geeft een stevig fundament onder onze gezamenlijke doelen."

Projecten

De City Deal bevat concrete projecten waarin de verschillende partners energie steken. Een aantal voorbeelden:

  • CleantechLab. In het CleantechLab onderzoeken deskundigen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid complexe opgaven op het snijvlak van ruimtelijke ordening en energietransitie.
  • Ontwikkeling duurzame omgeving Rijksweg A1. De verbreding en herontwikkeling van de A1 wordt aangegrepen om deze snelweg een icoon te maken van de Cleantech Regio. Hierbij wordt gedacht aan het mogelijk maken van zonnevelden, clusters van windmolens en andere vormen van energiewinning. Ook de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden in combinatie met duurzame energiewinning is hierbij in beeld. Het ministerie van I&M heeft opdracht gegeven aan RWS om extra aandacht te besteden aan de duurzame inpassing van de A1.
  • Treinen & elektrisch stadsvervoer. Het plan is om de remenergie van treinen op te slaan en te hergebruiken voor stadsvervoer.
  • Ontwikkeling Poort van Deventer (Akzo DOIC). Akzo Nobel wil haar laboratorium in de Stedendriehoek herontwikkelen tot een Deventer Open Innovation Centre (DOIC). Startups en andere initiatiefnemers uit de chemische sector en de procestechnologie kunnen zo voor hun businessontwikkeling beschikken over een internationale innovatieplek.
  • Proeftuin circulaire economie. De Cleantech Regio als proeftuin om te experimenteren met een regelvrije zone waarin afval wordt gezien als grondstof.
  • Arbeidsmarkt op zoek naar kenniswerkers. De Cleantech Regio wil leeromgevingen mogelijk maken waarbij sprake is van onderwijsvernieuwing en experimenten. Dit om kennis en kenniswerkers vast houden in de regio en nieuwe high potentials aan te trekken.

Agenda Stad

De City Deal ‘Cleantech Regio' komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!