Rijn IJssel helpt bedrijven bij continue scholing van medewerkers

  • Onderwijs & Training

Door goede scholing blijven werknemers langer en beter inzetbaar. Ook de overheid stimuleert een leven lang ontwikkelen op de werkvloer. De onderwijsinstelling Rijn IJssel in Arnhem heeft hiervoor alle expertise in huis en verzorgt bij- en nascholingscursussen en -trainingen voor diverse branches.

Rijn IJssel helpt bedrijven bij continue scholing van medewerkers
De technische ontwikkelingen in de maatschappij gaan razendsnel. Dit zorgt ervoor dat veel bedrijven continu behoefte hebben aan bijscholings- en nascholingscursussen en trainingen voor hun medewerkers. Hiervoor zijn zij bij Rijn IJssel op het juiste adres. “Wij verzorgen cursussen en trainingen voor diverse branches”, legt Wouter Groothedde, clusterdirecteur van Rijn IJssel Entree & Maatwerk, uit. ”Dat doen wij zowel voor groepen werknemers als voor individuele personen die een specifiek vak beter onder de knie willen krijgen.”

Afstemmen

Wouter Groothedde geeft aan dat korte trainingen en cursussen steeds populairder worden bij bedrijven. “Op die manier worden werknemers in korte tijd bijgespijkerd en kunnen zij alles wat ze geleerd hebben direct op de werkvloer weer toepassen. Om tot een optimaal aanbod van trainingen en cursussen te komen, werkt Rijn IJssel intensief samen met een groot aantal bedrijven en organisaties in de regio. Daardoor weten wij aan wat voor cursussen en opleidingen deze partijen op de korte en langere termijn behoefte hebben. Daar proberen wij ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk op af te stemmen.”

Voortdurend in gesprek

Rijn IJssel verzorgt ook opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ”Mensen die een bepaalde functie niet volledig kunnen invullen, worden door ons opgeleid voor de werkzaamheden die ze wél kunnen verrichten. Hiervoor zijn wij voortdurend in gesprek met het Werkgevers Servicepunt, het Regionaal Werkbedrijf, Scalabor, diverse gemeenten en het UWV”.
 
Man op eenwieler

Aanpak van laaggeletterdheid

Eén van de partijen waar Rijn IJssel al jarenlang nauw mee samenwerkt, is RSD de Liemers. Deze organisatie verzorgt de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid voor inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.  “Daarbij richten wij ons op de aanpak van laaggeletterdheid, leerwerktrajecten voor statushouders en trainingen voor jongeren”, vertelt Marjan van den Broek, teamleider Educatie & Entree bij Rijn IJssel. ‘Wij bieden een aanbod op maat, dat flexibel is en waar iedereen gebruik van kan maken, in het bijzonder doelgroepen die geen of minder kans maken bij een (her)start op de arbeidsmarkt.’

Inburgering

Rijn IJssel en RSD de Liemers hebben voor statushouders die bezig zijn met hun inburgering een traject ontwikkeld waarin zij de taal leren, kennis kunnen maken met verschillende beroepssectoren (horeca, logistiek, dienstverlening en zorg en verkoop) én voor 20 uur per week gaan werken. Daarbij worden de statushouders opgeleid in een beroepsopleiding. Marjan van den Broek: ”Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de statushouders leren de taal op school én op de werkvloer. Bovendien sluiten ze het traject af met een mbo-diploma, waardoor zij een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen”.
 

Over Rijn IJssel

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 13.500 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.  

Meer informatie over Rijn IJssel:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!