ROC West-Brabant overhandigt Regionale agenda Beroepsonderwijs aan Minister van Engelshoven

  • Onderwijs & Training
  • Bron: ROC West-Brabant

Op maandag 26 november jongstleden bracht Minister van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) een werkbezoek aan een tweetal scholen van onderwijsinstelling ROC West-Brabant met het oog op de gepubliceerde Regionale agenda Beroepsonderwijs.

ROC West-Brabant overhandigt Regionale agenda Beroepsonderwijs aan Minister van Engelshoven

Hier nam ze, in het bijzijn van diverse betrokken partijen, de eerste ondertekende versie van de gemaakte afspraken uit de startconferentie in ontvangst.

Aansluiten op de arbeidsmarkt

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, had de eer de regionale agenda te mogen overhandigen en benadrukte het belang van de gezamenlijke opgave om onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Regionale agenda Beroepsonderwijs

De Regionale agenda Beroepsonderwijs is een initiatief van diverse regionale onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en gemeenten om de samenwerking tussen deze 3 O’s een meer concrete inhoud te geven. Het gaat dan om acties gericht op de toekomstige scholingsmarkt en arbeidsmarkt welke afgestemd zijn op de verwachte ontwikkelingen en bewegingen die hierin plaats gaan vinden.

De rode draad in de agenda

Begin september werd daarom een startconferentie georganiseerd met ruim 100 vertegenwoordigers. Nu, 2 maanden later, ligt er een ondertekende versie van de gemaakte afspraken en kan worden gestart met de uitwerking ervan. Drie ambities vormen de rode draad in de agenda:

  1. Beroepsonderwijsaanbod blijvend matchen met de arbeidsmarkt
  2. Meer vo-leerlingen en mbo-studenten succesvol door laten stromen
  3. Meer mensen met perspectief aan het werk laten gaan

Doorlopende leerlijn

Na de officiële ondertekening en overhandiging ging Minister van Engelshoven in gesprek met studenten en leerlingen. Zo sprak ze een aantal leerlingen van Praktijkschool Breda die deelnemen aan een project waarbij Cingel-studenten Praktijkschool-leerlingen ondersteunen in het opbouwen van een digitaal portfolio. Bob Schalken, afdelingsmanager Prinsentuin College, lichtte vervolgens in de kas van het Prinsentuin College het LED-project toe. De minister sprak haar waardering uit over het innovatieve concept van dit project en het dakpansgewijs kijken naar doorlopende leerlijn vmbo, mbo én hbo, waarbij ook de inbreng van het bedrijfsleven geborgd is. Ze loofde de onderzoekscomponent die in dit project verankerd zit en hoopt dat dit in meerdere disciplines van het mbo-onderwijs tot zijn recht kan komen. Tot slot ging ze in gesprek met leerlingen van De Rotonde. Zij gaan binnenkort een keuzedeel volgen op het Prinsentuin College: sterk beroepsonderwijs in en van ROC West-Brabant.

Uitvoeren van de geformuleerde ambities

Uiteraard vertrok de minister met een prachtig boeket gemaakt door studenten van Prinsentuin College. De agenda beroepsonderwijs West-Brabant wordt in de komende periode verder aangescherpt en alle betrokken partijen in de regio gaan aan de slag met het uitvoeren van de geformuleerde ambities.

Meer informatie over ROC West-Brabant:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!