ROC West-Brabant zet verder in op taal

Met de ondertekening van het Taalakkoord heeft ROC West-Brabant officieel bekrachtigd dat taal een belangrijk aandachtspunt is voor zowel deelnemers als medewerkers van ROC West-Brabant.

ROC West-Brabant zet verder in op taal

Marianne Zoetmulder, landelijk programmamanager Leren en Werken en van het Taalakkoord Werkgevers, was aanwezig bij de officiële ondertekening van dit ambitiedocument door Andrea Kaim, lid Raad van Bestuur, op het Kellebeek College in Roosendaal.

Verbetering sociale inclusie

De goede ingeslagen weg voor cursisten wordt hiermee nog verder voortgezet, aldus Gerard Suijkerbuijk, clustermanager Educatie bij Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant. “ROC West-Brabant wil mensen behulpzaam zijn bij het vinden van een passende plaats in de maatschappij. Bij Educatie hebben we in de afgelopen jaren vele duizenden medewerkers verder op weg geholpen met hun taal- en rekenkennis. Ons onderwijs voor de laaggeletterde en laagopgeleide doelgroepen, leidt tot een aanzienlijke verbetering van de sociale inclusie, zo blijkt ook uit recent wetenschappelijk onderzoek. We mogen ook al jarenlang het keurmerk Inburgeren voeren en met de ondertekening van dit Taalakkoord bekrachtigen we onze ambitie nog eens extra.”

Taal en medewerkers

ROC West-Brabant brengt met dit Taalakkoord taal ook onder de aandacht van eigen medewerkers. Want het gebruik van de taal is van onmisbaar belang bij het overbrengen van kennis. Sluiten we bijvoorbeeld nog voldoende aan op de ‘taal’ die de student spreekt? Ook dat hoort bij sterk en aantrekkelijk onderwijs. In de komende periode wordt dit onderdeel van het Taalakkoord verder uitgewerkt.

Vervolg bij Kellebeek College

Het Taalakkoord krijgt op 12 april a.s. een vervolg met deelname aan het congres ‘Rendement met Taal voor de regio West-Brabant’. Daar komen bedrijven en taalaanbieders bijeen die zich hebben aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers of die dit overwegen te doen. Tijdens het congres wisselen zij kennis en ervaringen uit over het verbeteren van taalvaardigheid op de werkvloer. Het congres, georganiseerd door het Landelijk Programma Leren en Werken, is onderdeel van het landelijke congres ‘Tel mee met Taal’ en vindt plaats bij het Kellebeek College aan de Oostelijke Havendijk in Roosendaal.

Meer informatie over Curio:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!