RTP behaalt certificaat ISO 14001

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RTP Elektrotechniek B.V.

Onlangs heeft RTP het milieumanagementcertificaat ISO 14001 behaald. Een logische stap in de verregaande verduurzaming van de organisatie die jaren geleden al is ingezet. RTP heeft in zijn eigen bedrijfsvoering al geruime tijd diverse maatregelen doorgevoerd. Waaronder: het werken met Preferred Suppliers.

RTP behaalt certificaat ISO 14001

Deze leveranciers leveren materialen en werken volgens onze voorwaarden én de eisen zoals deze gesteld worden volgens de ISO 14001 norm. In het kantoor van RTP zijn verregaande aanpassingen doorgevoerd zodat het energieverbruik wordt verlaagd. Verder is er veel aandacht voor het wagenpark om een zo laag mogelijke emissie en verbruik te verkrijgen. Met het behalen van het certificaat gaat RTP nog een stap verder.

Voordelen certificaat ISO 14001

ISO 14001 is een gestandaardiseerde norm voor milieumanagementsystemen met als doel milieuprestaties van de onderneming continu te verbeteren. Het certificaat is internationaal erkend en inmiddels zijn er meer dan 300.000 organisaties wereldwijd ISO 14001-gecertificeerd. In de internationale standaard staat exact omschreven hoe de organisatie procesmatig risico’s kan beheersen op het gebied van milieu en deze, indien mogelijk, kan voorkomen. De voordelen van het certificaat zijn dat er systematisch gewerkt kan worden naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving. Tevens wordt het inzicht verscherpt op zowel de risico’s als de kansen op milieugebied. Met het behalen van het certificaat toont RTP aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het document een internationaal, waardevol communicatiemiddel.

Meer informatie over RTP ELEKTROTECHNIEK B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!