Ruim duizend nieuwe arbeidsplaatsen door vestigers in West-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: REWIN

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant heeft in 2018 in nauwe samenwerking met gemeenten en marktpartijen 34 nieuwe vestigers en uitbreidingsinvesteringen begeleid. Hiermee zijn ruim 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd in West-Brabant.

Ruim duizend nieuwe arbeidsplaatsen door vestigers in West-Brabant

Het aantal arbeidsplaatsen is echter niet alleen de graadmeter voor succes. REWIN richt zich bij acquisitie specifiek op bedrijven met de juiste fit met de regio. Wat de juiste fit inhoudt, is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant. Tweederde van de nieuwe vestigers en bedrijfsuitbreidingen in 2018 maakte deel uit van de specifieke sectorprogramma’s die door deze board zijn vastgesteld.

Stijgende lijn aantal vestigers

In totaal 1.011 nieuwe arbeidsplaatsen is een mooi resultaat. Ten opzichte van 2017 is sprake van een stijgende lijn, want toen zijn 683 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Het aantal vestigers is ook gestegen, van 28 in 2017 naar 34 in 2018. Uit te splitsen naar 10 uitbreidingsinvesteringen en 24 vestigers die van buiten onze regio afkomstig zijn. De totale investeringssom bedraagt circa 90 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 50 miljoen in 2017. Resultaten om trots op te zijn. Maar van belang is vooral dat REWIN de specifiek gewenste bedrijvigheid naar West-Brabant weet te halen.

Nieuwe aanpak West-Brabant

Het binnenhalen van zoveel mogelijk bedrijven en arbeidsplaatsen is geen doel op zich.  Bedrijfsterreinen kunnen immers maar een keer uitgegeven worden en ook de arbeidsmarkt is niet onuitputtelijk als het gaat om alle typen van bedrijvigheid. Welke bedrijven willen we vooral graag in West-Brabant? Dat vraagt om duidelijke keuzes en een visie op de gewenste ontwikkeling van een veerkrachtige regio West-Brabant. Die visie is opgesteld door de Economic Board West-Brabant, samengesteld uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, en geeft richting aan onze inzet om zowel bestaande als nieuwe bedrijven stevig aan onze regio te verbinden.  Centraal staat West-Brabant als hub voor vernieuwend ondernemerschap.

Regionale sectorprogramma’s

2018 is hét jaar geweest waarin REWIN aan de slag is gegaan om de acquisitie gericht op arbeidsplaatsen om te zetten naar acquisitie gericht op bedrijven en bedrijvigheid met de gewenste toegevoegde waarde voor de regio. Bedrijven passend binnen de regionale programma’s en gericht op sneller innoveren. Met succes: in 2018 zijn er 23 vestigers die passen binnen de regionale sectorprogramma’s, waarvan 6 hightech maintenance, 13 logistiek en 4 agrofood/biobased.

Samenwerking

In 2018 is ook vaart gemaakt met een nieuwe gezamenlijke aanpak. REWIN werkt met gemeenten en andere relevante partijen samen in strategische acquisitieteams. Die gaan voor een sterkere sector door branding, ontwikkeling van proposities en gerichte acquisitie. Verder is nagenoeg 1 op de 3 vestigers gerealiseerd in nauwe samenwerking met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). De BOM  is partner van REWIN als het gaat om internationale acquisitie.  In 2018 werden in totaal 13 buitenlandse vestigers verwelkomd, waarvan 10 in samenwerking met de BOM.

Nieuwe vestigers en uitbreidingen 

Voorbeelden van nieuwe vestigers die REWIN begeleid heeft, zijn het Chinese bedrijf Re-Teck, met als slogan “enabling a circular economy”, die logistiek en duurzaamheid combineert. REWIN begeleidt ook West-Brabantse bedrijven die willen uitbreiden en die we graag voor de regio willen behouden. Een voorbeeld hiervan is Sweere, specialist in agrofood machinebouw, die op zijn bestaande locatie onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden had. REWIN begeleidde Sweere naar een nieuwe locatie op korte afstand. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido van Liefland, hoofd team Vestigen Rewin. Hij is bereikbaar via de mail of op 076-5646790.

Lees ook: 'Weer meer buitenlandse bedrijven vinden de weg naar Brabant'.

Meer informatie over REWIN West-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!