Saan start deelname CO2-prestatieladder

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Koninklijke Saan

Koninklijke Saan is deelnemer aan de CO2-prestatieladder, een vooruitstrevende stap binnen logistieke branche. De nulmeting is inmiddels gestart en het streven is om op 1 november dit jaar het certificaat voor niveau 3 te behalen.

Saan start deelname CO2-prestatieladder

CO2-bewust

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-prestatieladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats van een bedrijf op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO2-besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2-prestatieladder steeds populairder

De CO2-prestatieladder is ontwikkeld door ProRail met als doel om haar toeleveranciers te stimuleren hun klimaateffecten te inventariseren en te verkleinen. Bedrijven die hoog scoren op de ladder, krijgen van ProRail een korting op de aanbestedingsprijs. In 2011 is het beheer van de CO2-prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op dit moment zijn ruim tweehonderd bedrijven gecertificeerd.

Het feit dat ProRail gecertificeerde bedrijven een voordeel geeft in de aanbestedingsprocedure heeft aanzienlijk bijgedragen aan de populariteit van de CO2-prestaieladder. De ladder werd oorspronkelijk ingezet binnen de bouwsector, maar nu het beheer ervan bij de SKAO ligt, zal het gebruik van de CO2-prestatieladder ook naar andere sectoren worden uitgebreid.

Waarom doet Saan mee aan de CO2-prestatieladder?

Koninklijke Saan heeft van oudsher al aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn ons bewust van de rol die wij spelen als het gaat om behoud van onze planeet. Om die reden besteden wij al lange tijd aandacht aan het milieu, zijn we ISO-14001 gecertificeerd en hebben onderdelen binnen ons bedrijf uitstoot gecompenseerd door te investeren “groene” projecten.

Hoewel certificering op dit moment in de logistieke branche nog geen vereiste is, is het de verwachting dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Koninklijke Saan heeft zich tot doel gesteld voorop te lopen in de markt en deelname aan de CO2-prestatieladder past goed binnen deze ambitie.

Eerste stappen

Onlangs zijn de eerste stappen gezet door het starten met een zogenaamde nulmeting. Saan wordt in het traject begeleid door de Climate Neutral Group. Het streven is om op 1 november 2012 het certificaat voor niveau 3 te behalen.

Meer informatie over SAAN B.V., KONINKLIJKE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen