Samen met bewoners werken aan vernieuwing

  • Bouw
  • Bron: RWS Goes

Als sociaal projectbegeleider van RWS brengt Ruben Goethals twee werelden samen: de wereld van het vastgoed en de wereld van de huurders, de bewoners.

Samen met bewoners werken aan vernieuwing

Bijvoorbeeld in Goes-Oost, waar RWS samen met de huurders bezig is met de voorbereiding van sloop en nieuwbouw.

In de Goese Polder zette sociaal projectbegeleider Ruben Goethals samen met bewoners projecten op om rommelige of verwaarloosde tuinen onder handen te nemen. Projecten die de uitstraling van de buurt verbeteren en de leefbaarheid bevorderen. RWS wil ze ook in andere wijken mogelijk maken.

Sparringpartners

“Het is nog niet zolang geleden dat corporaties sloop en nieuwbouw- en renovatieprojecten benaderden vanuit de vastgoedkant. Er kwam een plan – wat, wanneer, hoe – en de huurders kregen dat te horen: dit is ons plan, zo gaan we het doen”, vertelt Ruben (33), die in augustus 2017 bij RWS begon als sociaal projectbegeleider. “Nu doen we het anders. We starten een project aan de huurderskant: laat de huurders maar zo vroeg mogelijk komen met hun ideeën. Zij hebben woonervaring en woonkennis. RWS ziet de bewoners als sparring partners. Zo maken we er een gezamenlijk project van”, schetst Ruben het verschil tussen toen en nu.

Kijkje in de keuken

“Het is niet: u vraagt en wij draaien. Maar we bieden een kijkje in onze keuken en overleggen regelmatig met elkaar. Zo krijgen wij te horen wat er leeft onder de bewoners en wat hun wensen zijn. En zo ontstaat er begrip voor de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit is een vernieuwende vorm van participatie.” De sociaal projectbegeleider is ook aanspreekpunt voor de wijk als het gaat over alles wat met het sloop en nieuwbouw- of renovatieproject te maken heeft.

Sociaal projectbegeleider

In Goes-Oost past RWS deze werkwijze met een sociaal projectbegeleider voor het eerst toe. Er is een klankbordgroep gevormd waarin huurders meedenken en -praten over de herstructurering. “Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd. Ook bij de huurdersvereniging en kritische bewoners. RWS heeft goed kunnen uitleggen waarom sloop en nieuwbouw nodig zijn en welke keuzes aan de orde zijn. Het overleg in de klankbordgroep en het delen van de informatie in de wijk hebben ertoe geleid dat in de eerste straat honderd procent deelname hebben: iedereen kan leven met sloop en nieuwbouw.”

Sociaal plan

De klankbordgroep heeft meegewerkt aan het sociaal plan, dat recent is afgerond. Nu denken de bewoners mee over het stedenbouwkundig plan. Daarbij gaat het om de indeling van de wijk, de woningtypen en de positie waarin de nieuwe woningen komen te staan. Goethals: “Goede ideeën over bijvoorbeeld de fasering of de positionering van de woningen nemen we graag mee.”

Ontzorgpakket

Onderdeel van het sociaal plan voor Goes-Oost is het ‘ontzorgpakket’. “Dat is de mogelijkheid om de herstructureringsvergoeding, 5993 euro om precies te zijn, om te zetten in diensten, zoals de verhuizing, de stoffering en de aanleg van de tuin. Een uitkomst voor oudere bewoners en bewoners die in een zorgtraject zitten. Het ontzorgpakket neemt veel stress weg.”

Twee werelden

Ruben Goethals geniet van zijn werk. “Aan de ene kant heb ik te maken met de wereld van de bouw; energiezuinigheid en circulaire bouw interesseren me. Aan de andere kant werk ik in de wereld van de huurder. Ik probeer begrip te kweken voor keuzes die RWS maakt en neem ideeën van huurders mee naar de mensen van vastgoed. Zo komen twee werelden samen.”


Meer informatie over RWS REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!