Samenwerkingsvorm Regio Noord-Veluwe wordt formeel beëindigd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

Per 1 januari 2018 wordt de samenwerkingsvorm Regio Noord-Veluwe (RNV) formeel beëindigd. Alle gemeenteraden zijn akkoord met de nieuwe samenwerkingsvorm: Samenwerking Noord-Veluwe (SNV).

Samenwerkingsvorm Regio Noord-Veluwe wordt formeel beëindigd

Luchtfoto door Bram van de Biezen 

De komende periode –van 1 november tot 1 januari- staat in het teken van de overgang van RNV naar SNV. In de nieuwe samenwerking is er geen aparte organisatie meer voor de regionale samenwerking (zoals nu de RNV). In plaats daarvan voert één van de gemeenten als ‘gastheergemeente’ een taak uit voor en met de andere gemeenten. Vanaf 1 november werken de collega’s die deze taken uitvoeren zo veel mogelijk vanuit de gastheergemeente. Formeel komen zij vanaf 1 januari 2018 in dienst van de gastheergemeente.

Communicatie SNV

In de externe communicatie over de samenwerking zal de organisatienaam niet meer gebruik worden, er komt ook geen logo voor de Samenwerking Noord-Veluwe. In plaats daarvan zullen de logo en naam van de betreffende gastheergemeente worden gebruikt in de communicatie.

Verdeling taken

De verdeling van taken over de gemeenten is als volgt:

  • De gemeente Elburg gaat de beleidsmatige samenwerking rond zorg, welzijn & onderwijs ondersteunen en gaat uitvoering geven aan de taak basismobiliteit.
  • De gemeente Ermelo ondersteunt de uitvoering van het strategische thema ‘Veluwe op één’ en de beleidsmatige samenwerking rond recreatie & toerisme (inclusief Vitale Vakantieparken) en gaat het Regionaal Account Jeugd uitvoeren.
  • De gemeente Harderwijk ondersteunt de uitvoering van het strategisch thema Airport Lelystad/Intercitystatus Harderwijk en de beleidsmatige samenwerking rond jeugd (samen met Oldebroek) en verkeer & vervoer en gaat de taken leerlingzaken, sociale recherche (alleen voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) en Justitieel Overleg Risicojeugd uitvoeren.
  • De gemeente Hattem ondersteunt de uitvoering van het strategisch thema Bereikbaarheid A28.
  • De gemeente Nunspeet ondersteunt de ontwikkeling van het strategisch thema sociaaleconomische ontwikkelingsvisie en van de beleidsmatige samenwerking rond economie en voert de sociale recherche (allen voor Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten). Ook treedt Nunspeet op als uitvoerder van de zaken die verband houden met de beëindiging van RNV.
  • De gemeente Oldebroek gaat de beleidsmatige samenwerking op het terrein van duurzaamheid (incl. ‘groene’ economische ontwikkeling), jeugd (samen met Harderwijk) en water, riolering & openbare werken ondersteunen. Daarnaast voert Oldebroek het gezamenlijke afvalbeleid uit door het contractbeheer met de afvalinzameling over te nemen.
  • De gemeente Putten ondersteunt de beleidsmatige samenwerking op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening & wonen, archeologie, cultuur & erfgoed en geeft uitvoering aan de urgentiecommissie wonen. Daarnaast worden de regiegroep en het secretarissenoverleg vanuit Putten ondersteund.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!