Schakeljaar voor statushouders uit de Food Valley van start

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Onder de grote groep studenten die deze week begint aan de CHE, is er een groep voor wie onderwijs in Nederland niet vanzelfsprekend is. Gisteren begonnen 20 statushouders aan een hbo- schakeljaar die hen voorbereid op vervolgonderwijs en beroep in Nederland.

Schakeljaar voor statushouders uit de Food Valley van start

Het gaat om jonge mensen uit onder andere Syrië, Iran en Palestina die nu wonen in de Food Valley-gemeenten en met hun talent aan de slag willen.

Statushouders

Statushouders zijn mensen die asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning voor ten minste vijf jaar hebben. Voor veel jonge statushouders is het lastig om de stap naar het beroepsonderwijs te maken. Ze spreken de taal nog niet zo goed en hebben weinig ervaring met studeren in Nederland. Gemeenten in de Food Valley-regio, het werkgeversservicepunt (WSP) en onderwijsinstellingen in de regio o.l.v. de CHE en ROCA12/UPGRADE starten daarom dit schakeljaar voor statushouders.

Geïntegreerd traject

Status in de Food Valley is een geïntegreerd traject met taal- en beroepsonderwijs en begeleidt de cursisten naar een reguliere Entree-, mbo-opleiding of hbo-bachelor. Het schakeljaar helpt hen bij de oriëntatie op een beroepsopleiding die bij hen past, van het juiste niveau is en die kansen biedt op een baan. Ook neemt hierdoor de kans op succesvolle deelname aan het reguliere onderwijs toe. Door middel van een leerwerkplek of stage maken ze kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt. De CHE verzorgt het hbo-schakeljaar. Cursisten komen daarvoor op dinsdag- en vrijdagmorgen naar de hogeschool.

Studieprogramma

In blok 1 maken de cursisten kennis met de Nederlandse cultuur en het Nederlandse onderwijs en trainen ze studievaardigheden. Gastsprekers presenteren de verschillende hbo-opleidingen in de regio, waarna de cursist zich kan verdiepen in de beroepsmogelijkheden, afgezet tegen de eigen competenties en voorkeuren. Tijdens dit blok worden de cursisten getest en vindt een eindgesprek plaats om voorlopige studierichting en niveau vast te stellen. De cursist stroomt dan door naar blok 2 van het hbo-schakeljaar of naar het mbo-schakeljaar van UPGRADE.

Vanaf blok 2 tot het einde van het schooljaar wordt o.b.v. de ervaringen van het UAF en aan de hand van de voorkeursprofielen van de cursisten een programma ontwikkeld, aangevuld met een leerwerkplaats.

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!