Solaris Parkmanagement opent personeelsdienstencentrum voor bedrijvenparken uit regio de Langstraat

  • Arbeidsmarkt

Solaris Parkmanagement BV, een organisatie die zorg draagt voor de uitvoering van Parkmanagement op diverse bedrijvenparken, is al geruime tijd bezig om ondernemers zoveel mogelijk te ontzorgen op het gebied van bereikbaarheid, uitstraling en veiligheid.

Solaris Parkmanagement opent personeelsdienstencentrum voor bedrijvenparken uit regio de Langstraat

Onlangs werd daar een vierde pijler aan toegevoegd. Vanuit het bedrijfsleven kwam de vraag of Solaris ook aanvullende diensten kan verzorgen op het gebied van personeelszaken.

Personeelsdienstencentrum

Solaris Parkmanagement heeft al jaren een goede relatie met de betrokken gemeenten en gevestigde ondernemers op de industrieterreinen in de Langstraat. Toen deze partijen aangaven behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van personeelszaken besloot Solaris dan ook om een eerste opzet te faciliteren in de vorm van een personeelsdienstencentrum.

Een win-win situatie voor alle partijen

Het doel van dit personeelsdienstencentrum is om de mobiliteit van werknemers tussen de verschillende bedrijven te vergroten en deze te faciliteren. In andere woorden: mensen binnen het netwerk van bedrijven duurzaam inzetbaar houden zodat de kans minder groot is dat zij uitvallen. Tevens is Solaris momenteel druk bezig met het opzetten van een arbeidspool zodat bedrijven die te maken hebben met piekmomenten goed worden gefaciliteerd en werknemers zicht hebben op een eventueel vast dienstverband. Tot slot beschikt Solaris Parkpeople over een lokale vacaturebank, een stage-marktplaats en een HRM-loket voor alle personeelsvraagstukken en biedt de instantie diverse aanvullende diensten aan op gebied van personeel. Dergelijke initiatieven kunnen voor zowel werkgever,- werknemer als omliggende bedrijven voor verschillende voordelen zorgen. Een win-win situatie voor alle partijen. Zeker in een tijd waarin de vraag veel groter is dan het aanbod.

Nauw betrokken

Bij de start van het project is Solaris begonnen met een regionaal haalbaarheidsonderzoek. Toen deze positief bleek, zijn zij gaan bouwen aan het onlineplatform genaamd www.solarisparkpeople.nl. Ook zijn er diverse themabijeenkomsten georganiseerd en heeft Solaris de ondernemers meegenomen in diverse persoonlijke gesprekken om meer bekendheid te geven aan het project. De grootste kracht van Solaris ligt immers in de kennis van de omgeving en relatie met deze ondernemers. De instantie weet wat er speelt in de regio en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. In het project betekent dat dat Solaris goed in kan schatten waar de behoefte van ondernemers ligt en hoe de dienstverlening van de instantie daarop aangepast kan worden. De ene ondernemer heeft immers behoefte aan HRM advies op maat, terwijl een andere partij in een seizoen piek liever gebruik wil maken van een arbeidspool.

Kansen

Lotte de Laat, HR Projectleider bij Solaris Parkpeople: ''We zijn zelf erg enthousiast over dit initiatief, omdat we kansen zien. Die boodschap blijven we uitdragen en tevens willen we hier meer bekendheid aan geven. Mocht de pilot in regio de Langstraat slagen dan kan het werkgebied worden uitgebreid. We denken dan aan regio Tilburg en regio Oosterhout waar Solaris Parkmanagement al reeds actief is.’’

Provincie Noord-Brabant heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de implementatie van ParkPeople. Daarnaast werken we nauw samen met partijen als Baanbrekers en WML. We hebben ook veel steun van de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand.

Auteur: Demi Lous

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!