Stichting Kiemt komt met ontbijtbijeenkomst over afvalwater

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Stichting Kiemt

In afvalwater zitten waardevolle grondstoffen. De opgave is om daarmee de kringloop te sluiten, onder andere richting voedselproductie. Maar hoe sluiten we die kringloop en hoe kunnen we in de regio van Oost-Nederland hierin gezamenlijk grote stappen zetten?

Stichting Kiemt komt met ontbijtbijeenkomst over afvalwater

Foto: Hans Pieper

Dat is het thema van de komende Early Morning Toast op 18 mei aanstaande.

Sprekers

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel

Energie en grondstoffen uit afvalwater

Waterschap Rijn en IJssel haalt steeds meer energie en grondstoffen uit afvalwater. Energie die benut wordt voor de eigen waterzuiveringen, maar ook wordt geleverd aan burgers en bedrijven. Zo worden waterzuiveringen energie- en grondstoffenfabrieken.

De zuiveringsinstallatie Nieuwgraaf op InnoFase is de grootste zuiveringsinstallatie van het waterschap en biedt synergiekansen met bedrijven in de omgeving. Het waterschap heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Om de energiedoelen te behalen zet het waterschap in op een mix van duurzame energie, waaronder zon- en windenergie en het produceren van meer biogas bij de zuiveringsinstallatie in Nieuwgraaf. Ook wordt gekeken naar de winning van fosfaat.

In Zutphen gaat Waterschap Rijn en IJssel de nieuwe grondstof NEO-alginaat winnen uit het restwater van FrieslandCampina. NEO-alginaat is een duurzame grondstof met een aantal unieke eigenschappen. Het kan water vasthouden maar ook afstoten. Dit biedt verschillende mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw, de papierindustrie en de bouwsector. Tijdens de presentatie op 18 mei hoort u meer over samenwerkingen en andere duurzame kansen voor het bedrijfsleven in de regio.

Wilbert Menkveld, Manager Research & Development Nijhuis industries

Nijhuis Industries uit Doetinchem ontwerpt en bouwt wereldwijd turn key oplossingen voor het behandelen van afvalwater en organische reststromen. De afgelopen jaren heeft Nijhuis diverse oplossingen ontwikkeld om grondstoffen te produceren uit afvalwater en mest. Oplossingen voor terugwinnen van vet uit afvalwater als biobrandstof, verwerken van mest en digestaat tot schoon water, kunstmestvervangers en terugwinnen van stikstof uit afvalwater als kunstmest of grondstof voor de chemie zijn daar enkele voorbeelden van.

De strategie van Nijhuis is om het zuiveren van afvalwater en verwerken van organische reststromen duurzamer te maken en tevens om hiermee opbrengsten te creëren voor haar klanten. De heer Menkveld zal tijdens zijn presentatie aan de hand van enkele reeds voorbeelden laten zien dat dit technisch prima kan, echter de grote uitdaging is om samen met partijen een haalbare business case te ontwikkelen en de afzet van producten te garanderen. In zijn presentatie zal hij ingaan op waar kansen liggen in Oost-Nederland om kringlopen op regionaal en op bedrijfsniveau te sluiten en wat hiervoor nodig is om dit te gaan realiseren.

Programma

Om 07.30u begint de bijeenkomst en is tijdens het ontbijt gelegenheid tot netwerken. Om 08.15u starten de voordrachten en volgt de plenaire discussie. Rond 09.15u sluiten we de bijeenkomst af.

Locatie

  • Waterschap Rijn en IJssel
  • RWZI Nieuwgraaf
  • Roelofshoeveweg 4
  • 6921 RG Duiven

Meldt u aan via deze link.

Meer informatie over KIEMT, STICHTING:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!